PuMPuRS

Sākot ar 2018./2019. mācību gadu Iļģuciema vidusskola piedalās Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotā Eiropas Sociālā fonda projektā "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai", ko saīsināti dēvē “PuMPuRS”. Projekta mērķis ir mazināt to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu motivācijas trūkuma, mācību un uzvedības traucējumu, vecāku nepietiekamas iesaistes, grūtniecības, laulības, neattaisnotu mācību kavējumu, konfliktsituāciju skolā, materiālo apstākļu, veselības problēmu un citu iemeslu dēļ. Vairāk par projektu - http://www.pumpurs.lv/par-mums/.
Šajā semestrī projektā paredzēts iesaistīt 30 Iļģuciema vidusskolas skolēnus, sniedzot tiem individuālas mācību priekšmetu, sociālā pedagoga un psihologa konsultācijas. Šobrīd notiek individuālo atbalsta plānu izstrāde, lai pēc rudens brīvlaika uzsāktu aktīvu projekta darbību. Pavisam projektā iesaistīti 17 mūsu skolas pedagogi, kas līdzās saviem ierastajiem pienākumiem veltīs laiku šo skolēnu atbalstam.