Putnu dienas

 

Iļģuciema vidusskolas

 

kopīgais pasākums

“Darbīgie dabai”

 

Neatkarīgi no Tava vecuma un vietas, kur tu dzīvo – lauku sētā vai pilsētas deviņstāvu mājā – Tevi vienmēr vilina putni ar savu krāšņumu, noslēpumainību.

Klusiņām paslēpies un paklausies putnu dziesmas! Ko Tu jūti?

Uzmanīgi pavēro putnus, - un Tu putnus iepazīsi, uzzināsi to vajadzības, paradumus!

Lai attīstītu Tavas novērošanas spējas, veic novērojumus dabā!

Bieži mums kļūdaini šķiet, ka mēs labi pazīstam to vai citu putnu. Taču, kad jānoskaidro kādas konkrētas pazīmes, izrādās, ka mūsu zināšanas ir nepilnīgas. Piemēram, vai Tu vari nosaukt, kuras ķermeņa daļas žagatai ir baltas un kuras tumšas?

Veicot novērojumus dabā, Tu labāk iepazīsi Latvijas putnus.

Kā pievilināt putnus savu mājokļu tuvumā?

Jāpagatavo putnu būrīši!

Vai Tu proti pareizi pagatavot putnu būrīti?

Cik patīkami ir atrasties sakārtotā un tīrā vidē!

Saposīsim savu sētu, kāpņu telpu, pagalmu! Saposīsim savas skolas apkārtni! Saposīsim Latviju!

Lai Tev netrūkst izdomas un gribas jautri kopā darboties!

 

Pasākums mērķis:

·         Radīt pozitīvas emocijas, labvēlīgu, saudzīgu attieksmi pret putniem.

·         Mācīt saskatīt un izvērtēt savas izjūtas, rosināt iztēli un fantāziju.

·         Apkopot materiālus par putniem.

·         Apmainīties ar pieredzi starp skolēniem un skolotājiem, vecākiem

·         Izpausties radoši.

·         Iegūt informāciju par putniem.

·         Apzināties, cik liels darba kolektīvs ir Iļģuciema vidusskola.

 

Pasākuma dalībnieki:

            1. – 12.klašu skolēni un skolotāji, studenti, vecāki

 

Pasākuma norise:

·         Afiša par pasākumu un tā norisi (Atbildīgā A. Brice) 13.aprīlis.

Plakāts, kas novietojums ārā (Atbildīgie A. Brice, R.Ezerietis) 16.-20.aprīlis.

·         Plakāti par putniem, tīrību, pavasaris,daba (5.- 9.) Plakāti tiek izvietoti skolas gaiteņos. Vērtē Skolēnu dome. (Atbildīgais par darbu izvietojumu R.Ezerietis)16.aprīlis.

·         Putni no otrreizējās pārstrādes materiāliem „Brīnumputns”. (1.-4.) darbs tiek veikts mājās kopā ar vecākiem. (Atbildīgais par darbu izvietojumu R.Ezerietis) 16.aprīlis.

·         Putnu būrīšu gatavošana. (1.-5.) veido būrus no jau izgriezta materiāla,  (6.-12.) – gatavo paši skolēni. 16.aprīlis. Būrīši tiek izvietoti pie skolas kokos. 20.aprīlis.

·         Izstāde veltīta skolas kopīgajam pasākumam. Darbi tiks izstādīti skolas muzejā. (Atbildīgie L. Barbara, Z..Liepiņa, A.Batars) 18.aprīlis.

·         Fotografēšana. Interesantākie pasākuma mirkļi tiek iemūžināti (Atbildīgie Zemitāne, A.Žiguļins)

·         Mūzika. (Atbildīgais A.Cintiņš)

·          2012.gada 20.aprīlis.

 

 

 

12.30-14.20 (1.- 4.) darbojas šādās „stacijās”:

„Būrīši”. Aktivitātes norisinās ārā pie skolas. (Atbildīgais R.Ezerietis un A.Batars, studenti). Skolēniem tiek uzdoti arī atjautības uzdevumi. (Atbildīgās K.Raipala, R.Bierande, G.Valeine, J.Mieze)

 

„Izglītojošā”. Darbība noris skolas aktu zālē. (Atbildīgā Dz. Viduka)

 

„Radošā”.  Darbība noris 1.stāva gaitenī / ārā pie skolas. (Atbildīgās A.Brice, A.Krūmiņa      

 

„Sporta”. Aktivitātes norisinās skolas sporta laukumā/sporta zālē. (Atbildīgie sporta skolotāji, studenti)

 

Kopīgs starts tiek dots 12.30 skolas aktu zālē. To veic Meža Māte. Tiek izdalītas katrai klasei darba kartes. (Atbildīgā R.Putāne)

Kopīgs pasākuma nobeigums (14.00) noris skolas priekšā, kur tiek apbalvotas klases par kopīgi padarītu darbu. Sākumskolas skolēni vienojas kopīgā dejā (Sporta Akadēmijas studentu vadībā )

 

14.30-16.00 (5.- 12.) darbojas šādās „stacijās”:

„Būrīši”. Aktivitātes norisinās ārā pie skolas. Atbildīgais R.Ezerietis un A.Batars, studenti). Skolēniem tiek uzdoti arī atjautības uzdevumi. (Atbildīgā K.Raipala, 12.kl.skolēni)

 

„Izglītojošā”. Darbība noris skolas aktu zālē. (Atbildīgais Z. Jezerskis)

 

„Radošā”.  Darbība noris 1.stāva gaitenī / ārā pie skolas. (Atbildīgās  A.Brice,  Z.Liepiņa )

     

„Sporta”. Aktivitātes norisinās skolas sporta laukumā/sporta zālē. (Atbildīgie sporta skolotāji, studenti)

 

Kopīgs starts tiek dots 14.30 skolas aktu zālē. To veic skolas direktore I.Tauriņa. Tiek izdalītas katrai klasei darba kartes.

Kopīgs pasākuma nobeigums noris skolas priekšā, kur tiek uzslavētas klases par kopīgi padarītu darbu. Skolēni vienojas kopīgā dejā (Sporta Akadēmijas studentu vadībā )

 

·        Vecāku balle plkst.19.00 (Atbildīgā Skolas vecāku padome)

 

 

(Ja būs nelabvēlīgi laika apstākļi, pasākumam ir arī izveidota atbilstoša norises gaita)

 

Projekta koordinatori:

A.Staģe      67469670

R.Ezerietis 67462502