Radošo darbu krājumā “Dzimtas stāsti. Ar saknēm Latvijā”