RAKSTAM GLĪTI!

 RAKSTAM GLĪTI!

Noslēdzas tradicionālais, nu jau 8., skolas krievu valodas glītrakstīšanas konkurss. Tajā piedalījās 7.klašu skolēni, bet, tā kā konkurss ir atklātais, tika aicināti arī 8. un 9. klašu skolēni.

Konkursa ietvaros skolēni norakstīja tekstu, ievērojot kaligrāfijas prasības, salika no burtiem vārdus, piemeklēja rakstīto burtu drukātam. Bet visgrūtākais uzdevums bija kļūdu labošana rakstītā tekstā.

Dalībnieki veiksmīgi tika galā ar uzdevumiem, tomēr ir jāsaka, ka skaisto un kaligrafiski pareizo rokrakstu kļūst mazāk. Un tas ir žēl, jo kaligrāfija ir ne tikai prasme, bet arī māksla un viens no veidiem, kā izteikt savu cieņu un jūtas pret citu cilvēku.

Aicinām visus izmantot iespēju iepriecināt savus tuviniekus ar kaligrafiski rakstītām Ziemassvētku apsveikumiem!

Svešvalodas MK

Apsveicam

skolas krievu valodas

glītrakstīšanas konkursa

uzvarētājus

1.vieta

KATRĪNA BORISOVA (7.b)

2.vieta

ANETE STRODE (7.b)

KRISTĪNE TEREHOVA (7.a)

VIKTORIJA VEIDE (7.a)

Atzinība

DANIELA GULBE (7.b)

AGRIS FELDS-PELŠS (7.a)

Pateicība

Valērija Vaņugina (8.b)

Svešvalodas MK