Radošo darbu konkursa rezultāti

Margarita Karule ( 8.b) saņem atzinības rakstu radošo darbu konkursā “ Mani septiņjūdžu zābaki stāv kaktā ar putekļiem apklāti”

Latviešu valodas aģentūra Eiropas Valodu dienā 2014 izsludināja radošo darbu konkursu „Mani septiņjūdžu zābaki stāv kaktā ar putekļiem apklāti” (Aspazija).

Šogad konkursā kopā iesūtīti 432 radošie darbi: 273 literārie darbi un 159 zīmējumi. To autori ir skolēni no Latvijas skolām, kā arī no latviešu skolām ārvalstīs – no Ņujorkas Latviešu ev. lut. draudzes Bronksas pamatskolas, Štutgartes Latviešu Skoliņas, Latviešu skolas Hamiltonā, Briseles II Eiropas skolas, nedēļas nogales skolas „Pūcīte” Īrijā, Ņūdžersijas pamatskolas, Bonnas latviešu skoliņas „Kamolītis”, Latviešu svētdienas skolas Maskavā un Korkas skoliņas Īrijā.

Radošo darbus vērtēja Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra vadītāja Silvija Tretjakova, UNESCO LNK ģenerālsekretāres p.i. Baiba Moļņika, Kultūras akadēmijas profesors literatūrzinātnieks Raimonds Briedis, Rīgas Latviešu biedrības krājumu glabātāja Gaida Jablovska un Latviešu valodas aģentūras projektu koordinatore Velga Līcīte-Meldere.

No mūsu skolas konkursam tika iesūtīti trīs darbi 5.-9.klašu grupā, to autores Margarita Karule ( 8.b), Līga Kļava ( 8.b) un Una Zvirbule ( 9.a).

Visi konkursa uzvarētāji, dalībnieki un viņu skolotāji tika  uzaicināti uz  Dzimtās valodas dienas pasākumu 20. februārī Rīgas Latviešu biedrības namā. Konkursa žūrija katrā vecuma grupā piešķīra vienu pirmo, vienu otro, vienu trešo vietu un vairākas atzinības. Ņemot vērā milzīgo konkurenci, esam lepni par Margaritas Karules iegūto atzinības rakstu.

Pasākumā laureātu  darbu fragmentu lasīja aktieri Karina Tatarinova un Jānis Kronis, par Aspazijas dzīvi stāstīja  Aspazijas mājas vadītāja Ārija Vanaga, par Latvijas vietvārdiem vēstīja valodniece Laimute Balode, bet seno laiku apavus demonstrēja Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja darbiniece Līga Miklašēviča. Pasākuma noslēgumā uzstājās teātra studija „Rampa” un Ziemeļu dzimta literāri muzikālā priekšnesumā, kas balstījās uz Raiņa bērnu dzejas motīviem.

Galerija


Mūsu skolēnu darbi iekļauti Latviešu valodas aģentūras izdotajā radošo darbu krājumā “Dzimtas stāsti. Ar saknēm Latvijā”

Latviešu valodas aģentūra katru gadu izsludina radošo darbu konkursu, kurā aicina Latvijas skolas iesūtīt 3 labākos radošos darbus – domrakstus vai zīmējumus. 2013.gadā Eiropas Valodu dienā LVA izsludinātā konkursa tēma bija “Dzimtas stāsti. Ar saknēm Latvija”. Skolēni tika aicināti iepazīt savas dzimtas koku, pētīt dzimtas vēsturi un dalīties atklātajā rakstot vai zīmējot. Radošo darbu konkurss tika izsludināts arī Iļģuciema vidusskolā 5.-12.klašu grupā. Saņēmām vairākus darbus, no kuriem skolas latviešu valodas skolotāju komanda izvēlējās trīs labākos. Tie tika nosūtīti konkursa žūrijai. Uz pasākumu, kurā notika uzvarētāju apbalvošana, visi dalībnieki tika aicināti 2014.gada februārī Rīgas Latviešu biedrībā. Godalgotu vietu mūsējiem nebija, taču tika solīts, ka labākie darbi ( ne tikai apbalvotie) tiks iekļauti krājumā. Un tā 2014.gada nogalē krājums uzsāk ceļu pie autoriem un lasītājiem, un tajā ir iekļauti arī visu trīs mūsu skolas skolēnu- Kristapa Zelča ( 6.b), Sintijas Šatilovas ( 9.a) un Nikolas Šmites  ( absolvente ) - darbi. Nikola savam domrakstam bija pievienojusi arī zīmējumu, kas arī publicēts krājumā. LVA izdotajā skolēnu radošo darbu patriotiskajā sērijā šis ir jau septītais krājums.

Radošo darbu krājumus 2015.gada sākumā saņēma visi autori un viņu skolotāji. Klāt pievienotajā vēstulē LVA direktors J.Valdmanis izsaka pateicību par mūsu audzēkņu “rosināšanu dalībai konkursā, tā sekmējot dzimtas vēstures, Latvijas kultūras mantojuma un tautas vēsturisko likteņgaitu izzināšanu, valstiskās piederības apzināšanos un popularizējot latviešu valodu”. 

Skola šajā konkursā startē jau trīs gadus. 2012.gadā radošo darbu tēma bija “Latvija, es esmu Tavs bērns”, 2013.gadā – “Dzimtas stāsti” un 2014.gadā – “Mani septiņjūdžu zābaki stāv kaktā ar putekļiem apklāti”. Galerija


Arturs Jirgensons (8.b), Asnate Skādule (10.) un skolotāja Sandra Zaiko tiekas ar Valsts prezidentu Andri Bērziņu Melngalvju namā

2014.gada 27.novembrī noslēdzās Rīgas Latviešu biedrības rīkotā radošo darbu konkursa “Es un mana dzimtene” otrā kārta. Mūsu skolēnu darbi tika augstu novērtēti. Arturs Jirgensons pamatskolas grupā  un Asnate Skādule vidusskolas grupā ieguva 1.vietu. Patīkams pārsteigums uzvarētājiem tika sarūpēts pasākuma noslēgumā - 2015.gada janvārī viņiem  būs iespēja tikties ar Valsts prezidentu Andri Bērziņu Melngalvju namā.

Vēsa, bet skaista bija 2015.gada 8.janvāra diena, kad devāmies uz Melngalvja namu, lai kopā ar citiem konkursa 1. un 2.vietas ieguvējiem, skolotājiem, žūrijas pārstāvjiem un konkursa organizatoriem- Laumu Celmu, Gaidu Jablovsku, Jeļenu Matjakubovu - tiktos ar Valsts prezidentu Andri Bērziņu. Prezidenta kungs neilgās pieņemšanas laikā slavēja skolēnus par patiesajiem vārdiem, ko bija lasījis skolēnu radošos darbos, un izteica domu, ka varbūt kādas no skolēnu darbos minētajām atziņām izmantos sarunās ar politiķiem, runājot par Latviju un tās attīstību. Skolēni tika aicināti iepazīstināt Valsts prezidentu ar atziņām no saviem darbiem, veidojās arī saruna un diskusija par jautājumu, cik liels ir skolotāju ieguldījums un līdzatbalsts radošo darbu tapšanā. Pieņemšanas nobeigumā notika fotografēšanās kopā ar Valsts prezidentu Andri Bērziņa kungu. Galerija


 Una Zvirbule saņem veicināšanas balvu

R.Blaumaņa literārās prēmijas 10. konkursā

 

Ērgļu novada pašvaldības „Braku” muzeja organizētajam R. Blaumaņa literārās prēmijas konkursam šogad apritēja 10. jubileja. Konkursā tika iesūtīti  281 skolēna domraksts, 67 labākie bija uzaicināti uz noslēguma sarīkojumu 2014.gada 6. decembrī Ērgļos. Starp viņiem arī mūsu skolniece Una Zvirbule ( 9.a).

           Noslēguma pasākumā pulcējās skolēni no visas Latvijas: Liepājas, Dundagas, Rīgas, Ķekavas, Bauskas, Limbažiem, Cēsīm, Valmieras, Gulbenes, Madonas, Jēkabpils, Rēzeknes, Viļāniem, Daugavpils u.c.

            Blaumaņa kapos piemiņas mirkli vadīja Ērgļu vidusskolas skolotāja Indra Rone. Ērgļu saieta namā skolēni varēja darboties dažādās darbnīcās – „Mana krāsainā māja” (Vizma Veipa), „Dari un veido!” (Ieva Rota), „Ciemos audēju darbnīcā” (Sandra Lauberte). Noslēguma pasākumu vadīja Dailes teātra aktrise Aija Dzērve.

            Skolēniem atzinības un balvas pasniedza Ērgļu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Guntars Velcis, UNESCO pārstāve Ieva Švarca, Madonas novadpētniecības muzeja speciāliste Dace Zvirgzdiņa, Madonas novada bibliotēkas galvenā bibliotekāre Sarmīte Radiņa, Madonas reģiona avīzes „Stars” žurnāliste Inese Elsiņa, Ērgļu bibliotēkas vadītāja Kaiva Bukovska, apgāda Zvaigzne ABC redaktore Daina Grūbe, „Meņģeļu” muzeja vadītāja Ieva Vilnīte, avīzes „Kokneses Novada vēstis” redaktore Sarmīte Rode, „Braku” muzeja speciāliste Anna Kuzina.   

Pamatskolas un vidusskolas grupās tika piešķirta viena 1.vieta, viena 2.vieta un viena 3.vieta. Vēl četri konkursanti saņēma veicināšanas balvas. Lai arī Una nav starp konkursa laureātiem, saņemts ļoti augsts novērtējums – veicināšanas balva, tikt desmitniekā 281 darba  konkurencē ir   ļoti atzīstams vērtējums. Una šajā konkursā piedalās jau otro gadu, pagājušā gada konkursā tika iegūta atzinība.Radošo darbu konkursa uzvarētāji tiksies ar Valsts prezidentu Andri Bērziņu 2015.gada janvārī

2014.gada 27.novembrī noslēdzās Rīgas Latviešu biedrības rīkotā radošo darbu konkursa “Es un mana dzimtene” otrā kārta, kuras laikā skolēni tika aicināti rakstīt radošos darbus par vairākām tēmām, tā, piemēram, mūsu  skolēni izvēlējās tēmu “Es un manas Latvijas nākotne”. Konkursa abās kārtās piedalījās vairāk nekā 300 bērnu un jauniešu vecumā no 14 līdz 19 gadiem no visas Latvijas.

Konkursa mērķi bija pilnveidot skolēnu priekšstatu par Latvijas vēsturi, kultūru, veidot izpratni par nacionālās identitātes jautājumiem. Dalība konkursā sekmēja skolēnu redzesloka paplašināšanos, valodas stila izkopšanu un pašnovērtējuma celšanu.

Konkursu rīkoja RLB projekta “Atvērsim pasauli iespējām un prasmēm” ietvaros. Projektu finansiāli atbalstīja Islande, Norvēģija un Lihtenšteina.

Noslēguma pasākums notika RLB Kamīnzālē. Kompetenta žūrija – Lauma Celma, Gaida Jablovska, Jeļena Matjakubova un Sigita Kušnere – ļoti augstu novērtēja mūsu skolas skolēnu darbus. Atzinības rakstus saņēma Margarita Karule ( 8.b) un Rūdolfs Apse ( 8.b) , 3.vieta –  Lūcijai Pulkai ( 8.b), bet godpilnā 1.vieta – Arturam Jirgensonam ( 8.b) pamatskolas grupā  un Asnatei Skādulei ( 10. ) vidusskolas grupā. Skolēni saņēma ne tikai diplomus un grāmatas, bet arī naudas balvas. Arturs un Asnate piedzīvoja arī interviju. Šis pasākums atspoguļots LTV7 raidījumā “Nedēļa”.

Patīkamu pārsteigumu piedzīvoja šī konkursa uzvarētāji, pasākuma noslēgumā saņemot ziņu, ka 2015.gada janvārī viņiem  būs iespēja tikties ar Valsts prezidentu Andri Bērziņu Melngalvju namā.

Galerija apskatāma šeit