Skolas attīstības prioritātes

Skolas prioritātes 2017./2018.m.g.

1.   Skolas attīstības plānošanas pabeigšana.

2.   Uz kompetencēm balstītas pieejas mācību procesā izzināšana un sagatavošanās ieviešanai:

·       sadarbības prasmju veidošana un komanddarbs;

·       atgriezeniskās saites nozīmības aktualizēšana un iedzīvināšana gan mācību stundās, gan skolas pedagogu profesionālajā pilnveidē;

·       savstarpējā mācīšanās kolektīvā.

3.   Skolas metodiskā darba pārstrukturēšana.

 

Skolas metodiskā darba prioritātes 2017./2018.m.g.

1.   Uz rezultātu virzīta mācību stunda.     (laba, efektīva mācību stunda, sadarbība, kompetenču pieeja). 

2.   Pedagogu sadarbības veicināšana mācību stundas/ mācību procesa efektivizēšanai:

·       savstarpējā stundu vērošana;

·       atklāto stundu vadīšana pāros;

·       pedagogu darba darba grupas pa klašu grupām (skolēnu kompetenču izveidei, problēmjautājumu risināšanai).