Skolas metodiskais darbs

Skolā viesojas Brocēnu novada skolu latviešu valodas skolotājas

2016.gada 7.aprīlī Iļģuciema vidusskolas latviešu valodas skolotājas ciemos uzņēma 7 Brocēnu novada skolu latviešu valodas skolotājas. Tikšanās mērķis – dalīties pieredzē un uzkrāt jaunas idejas darbam. Metodiskās dienas pirmajā daļā mūsu skolas skolotājas dalījās savos veiksmes stāstos -  stāstīja par aktivitātēm, pasākumiem, sasniegumiem, dalījās metodiskajos materiālos, iepazīstināja kolēģes ar mūsu skolēnu radošajiem un projektu darbiem, literārajiem žurnāliem.

Ciemiņi vēroja 2 atklātās stundas : vienu pamatskolā un vienu vidusskolā. Skolotāja Zaiga Sudareva rādīja latviešu valodas stundu 5.b klasē “Teikumi pēc izteikuma mērķa”, skolotāja Astra Tukiša – literatūras stundu 5.a klasē “No Sprīdīša spēkavota…”. Skolotāja Andra Brice demonstrēja stundu “Prievārds tekstā” 7.b klasē, apvienojot latviešu valodu un vizuālo mākslu. Mācību stundās vidusskolā viesēm ļāva ielūkoties skolotāja Sandra Zaiko, kas demonstrēja literatūras stundu 10.klasē “Sarunas par …“ pēc antīkās dramaturģijas un prozas darbu izlasīšanas, bet Guna Pudule iepazīstināja ar ekspresionisma apguvi literatūrā 12.klasē stundā "Es jutu, kā kliedziens iziet caur dabu. Man likās, ka es to varēju dzirdēt" (E.Munks).

Metodiskās dienas otrajā daļā viesi vēroja fragmentus no Raiņa 150.dzimšanas dienai veltītā pasākuma ”..neaudzina, pats topu..” Šis pasākums tika sagatavots 2015.gada septembrī, un skolā to noskatījās 1.-12.klašu skolēni. Ciemiņi ielūkojās arī skolas muzeja krājumos.

Metodiskās dienas trešajā daļā latviešu valodas skolotājas kopā devās ekskursijā uz Latvijas Nacionālo bibliotēku, bet vakarā noskatījās Latvijas Nacionālā teātra izrādi “Svina garša”.

Brocēna novada skolu un Iļģuciema vidusskolas latviešu valodas skolotāju pieredzes apmaiņa turpināsies 2016.gada septembrī, kad mūsu skolas skolotājas dosies iepazīt Brocēnu vidusskolas kolēģu pieredzi.

Galerija

Latviešu valodas un mākslas MK vadītāja Sandra Zaiko


Latviešu valodas skolotājas ielūdz ciemos Valdorfskolas skolēnus un skolotājas

 7.oktobrī skolā viesojās Valdorfskolas 6., 7., 8.klases skolēni un viņu skolotājas, lai noskatītos dzejnieka Raiņa 150.dzimšanas dienai veltīto pasākumu “..neaudzina, pats topu..”.

Sadarbība ar Valdorfskolu aizsākās iepriekšējā mācību gadā. Domājams, pozitīvās tradīcijas ir jāturpina. Ja pagājušajā gadā Valdorfskolas skolotājas atklātajā stundā tika iepazīstinātas ar metodi, kuru var izmantot latviešu valodas apguvē, tad šogad devām iespēju noskatīties mūsu skolotāju veidotu Dzejas dienu pasākumu.

Priecājamies, ka mūsu ieguldīto darbu atzinīgi novērtē gan mūsu , gan kaimiņu skolas skolēni!

                                                                                    Latviešu valodas MK


 Latviešu valodas MK skolotājas dodas metodiskā izbraukumā uz Aspazijas māju

2015.gada 20. augustā latviešu valodas skolotājas – Andra Brice, Astra Tukiša, Guna Pudule un Sandra Zaiko – devās metodiskā izbraukumā uz dzejnieces Aspazijas māju – vasarnīcu Dubultos, Z.Meirovica prospektā. Tajā Aspazija pavadīja mūža pēdējos desmit gadus no 1933.gada līdz 1943.gadam. Ēka ir tipisks Jūrmalas 20.gs. sākuma koka arhitektūras piemineklis, laika posmā no 2012.gada līdz 2014.gadam tā pilnībā tika rekonstruēta. Jāpiebilst, ka tā šobrīd ir vienīgā Raiņa un Aspazijas māja, kas pieejama apskatei interesentiem, jo pārējās ēkas tiek atjaunotas.

Metodiskā izbraukuma mērķis bija papildināt zināšanas par Aspaziju, klausoties gides stāstījumu par Aspazijas dzīvi Dubultos un šīs ēkas atjaunošanas darbu. Aspazijas mājā ir aplūkojami arī skolēnu radošo darbu konkursa “Aspazijai -150” labākie darbi, ko organizēja Latviešu valodas skolotāju asociācija šā gada martā. Tā kā arī mūsu skolēni piedalījās šajā konkursā, tad interesanti bija iepazīt citu Latvijas skolu iesūtītos un žūrijas atzītos darbus. Iedvesmojoties no redzēta, dzirdētā un izjustā, izbraukuma laikā skolotājām radās idejas  Dzejas dienu pasākumam “Rainim- 150”, kas paredzēts skolā 2015.gada 11.septembrī.