Skolas muzeja aktivitātes

Masļeņica Iļģuciema vidusskolā

Masļenica ir līksmi un draiskulīgi seni slāvu svētki, kas ilgst veselu nedēļu. 2016.gada 10.martā arī  Iļģuciema vidusskolas desmitās un vienpadsmitās klases skolēni, iepazīstot citu tautu kultūras iezīmes, atzīmēja Masļeņicu  savā skolā. Svētkus ik gadu organizē krievu valodas skolotāja Lidija Izotova. 

Tradicionāli Masļeņicas svinēšana saistās ar jautrību un visdažādākajiem cienastiem. Galvenais ēdiens un svētku simbols ir pankūkas.Tā nu šo svētku laikā tiek dedzināta salmu lelle, ēstas pankūkas, ievērotas senas tradīcijas un vienkārši labi pavadīts laiks. Tā kā Iļģuciema vidusskolā var apgūt krievu valodas zināšanas,tad ir pozitīvi, ja skolēni reizē ar valodu var apgūt cittautu tradīcijas,jo ne tikai teorija, bet arī prakse ir svarīga sastāvdaļa valodas apguvē.

          Skolēni šim pasākumam rūpīgi gatavojās jau nedēļu. Strādājot grupās, laicīgi tika izdomāti konkursi, lai noteiktu, kura no klasēm ir ātrāka, atraktīvāka un gudrāka. Tika izveidota salmu lelle, ko pēc tam arī sadedzināja, simbolizējot slikto domu un sliktos darbu atstāšanu pagātnē.

          Masļeņica norisinājās trijos posmos. Sākotnēji skolas aktu zālē tika rīkoti konkursi un sacensības. Tajās līderu lomu ieguva vienpadsmitā klase, triumfējot dažādos uzdevumos, piemēram, avīzes nešanā uz ceļiem vai arī skaitāmpantiņu ātrrunāšanā. Godam cīnījās arī 10.klase, izveidojot garāko virteni no apģērbiem un piedāvājot skolasbiedriem āķīgus valodas uzdevumus. Otrais posms norisinājās ārpus skolas telpām, kur tika dedzināta lelle, kas ir Masļeņicas galvenais notikums,jo,  dedzinot lelli, piesauc pavasari un sauli, aizdzen ziemu. Lelle bija izveidota no sausiem koku zariem un avīzēm. Katrs varēja ugunī iemest savu iepriekš sagatavoto lapiņu, lai līdz ar rakstīto sadeg viss sliktais un negatīvais,kas piedzīvots iepriekšējā gadā.  Trešais posms jeb pēdējā daļa norisinājās pašā krievu valodas kabinetā. Klasē tika uzklāts liels galds, kur katra klase varēja mieloties ar pankūkām, ko paši mājās bija izcepuši.

          Masļeņicas svinēšana vidusskolēniem vairāku gadu gaitā jau ir kļuvusi par spraigu un neparastu tradīciju, tāpēc tagadējie vidusskolēni cer uz to, ka jaunāko klašu skolēni nākotnē šo tradīciju turpinās, papildinot kādu no skolas dienām ar pankūkām un konkursiem.

Reportāžu sagatavoja skolas muzeja pārstāves Kristīne Okuņkova un Anete Jaudzema


Skolēnu zinātniski pētnieciskā darbība

Iļģuciema vidusskolā

Ik gadu Latvijā vidusskolu līmenī norisinās  skolēnu zinātniski pētniecisko darbu  konferences. To pirmais etaps norisinās skolā, bet labākie darbi  tiek virzīti uz pilsētas un valsts konferencēm. Ik gadu arī  Iļģuciema vidusskolā vidusskolēniem ir dota iespēja sevi pierādīt, izstradājot zinātniski pētniecisko darbu. Jau 10.klasē skolēni uzsāk zinātniski pētniecisko darbu, izvirzot mērķi un uzdevumus, studējot literatūru un gatavojoties prezentēt savu veikumu.  Bet   11.klasē darbs tiek pinveidots un pabeigts.  Iļģuciema vidusskolas 10.un 11.klasei izstrādāts arī attiecīgs mācību priekšmets – Zinatniski pētnieciskais darbs.

Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu  mērķi ir sekmēt skolēnu zinātniskā pasaules uzskata un darbības attīstību, ievirzīt skolēnus akadēmiskajām studijām augstskolā un darbībai zinatnē, kā arī veicināt skolēnu profesijas izvēli.

2015./2016.m.g. zinatniski pētniecisko darbu aizstavēšana norisinājās 2016. gada 19.februārī. Skolas konferencē darbus vērtēja 5 skolotāju komisija. 10.klasei bija iespēja gūt papildus pieredzi, klausoties 11.klases aizstāvēšanu, jo 10.klasei pamatuzdevums bija iepazīstināt klausītājus ar sava darba ievadu un savas tēmas aktualitāti. Darba vadītāji par šī gada zinatniski pētnieciskā darba izstrādi izsakās divējādi - vieni saka, ka  process noritējis veiksmīgi un skolēns mērķtiecīgi strādājis ar sevi un savu neveiksmju novēršanu, citi saka, ka darbs negājis uz priekšu un iniciatīvu no skolēna puses nesaskatīja, bet vienoti bija tajā, ka 10.klase vēl īsti nezināja, ko un kā darīt, bet 11.klasei jau bija skaidrs mērķis, taču ar gribasspēku vēl jāstrādā. Aizstāvēšanas komisijas  domas pamatā sakrita un nebija lieku diskusiju, viņi uzskata, ka darbi varēja būt orģinālāki un to pasniegšana interesantāka, tāpēc darbi nosūtīšanai uz rajona konferenci netika izvirzīti. No skolēnu puses atsauksmes bija dažādas - daži uzskatīja, ka paša darbs varēja būt labāks, bet trūka zināšanu un priekšstata par zinātniski petniecisko darbu izstrādi, citi lepojās ar paveikto, vairāku mēnešu garumā smagi strādājot ar sevi un sava darba nepilnībām.

Secināt var to, ka ar lielu gribasspēku var gūt labus panākumus un katrs ieguldītais smagais darbs pilnveido pašu un cilvēkus apkārt, jo tikai katrs pats ir savas laimes kalējs. Māksla sevi pareizi pasniegt un uzklausīt ir svarīga prasme, kas noderēs, ieejot pieaugušo dzīvē, un, mācoties skolā, cilvēks vēl tikai pilnveidojas.

Reportāžu sagatavoja skolas muzeja pārstāve Anete Jaudzema


2016.gada Valentīndiena Iļģuciema vidusskolā 

       Februāris tiek saukts arī par mīlestības mēnesi. Šajā mēnesī veikalu konfekšu plaukti paliek arvien tukšāki un puķu veikalos vāzes tukšojas arvien ātrāk. Iedvesmoti ar mīlestību, kas virmo apkārt, skolēnu domes dalībnieki nolēma arī skolā atgādināt par mīlestību, ko mums ik dienas ir jāsniedz cits citam.

     Skolēnu dome sākotnēji bija ieplānojusi četrus pasākumus – Valentīndienas balli, Valentīndienas pastu, sarkano drēbju dienu un mīlestības kino vakaru. Diemžēl, gripas epidēmijas dēļ, visas aktivitātes realizēt nebija iespējams, taču dome nepadevās un mīlestības nedēļu centās padarīt gaišāku ar Valentīndienas kartiņu rakstīšanu un smaidīšanu viens otram.

     Visu nedēļu pirms pašas Valentīndienas, no astotā līdz divpadsmitajam februārim, skolā darbojās Valentīndienas pasts, kur ikviens gribētājs brīvi varēja nosūtīt slepeno vēstījumu savai simpātijai. Nedēļas noslēgumā tika sarīkota arī „sarkanā diena” jeb diena, kad visi skolēni bija aicināti vilkt sarkanas vai rozā drēbes, simbolizējot mīlestības krāsu.

     Kopumā visa šī nedēļa pagāja ļoti patīkami, jo mazāko klašu skolēni satraukti virpuļoja ap pasta kasti, kurā bija samesti anonīmie vēstījumi, bet vecāko klašu skolēni uzņēma fotogrāfijas, saģērbušies vienas krāsas drēbēs.

Reportāžu sagatavoja Kristīne Okuņkova,

skolas muzeja pārstāve un skolēnu domes priekšsēdētāja


Žetonvakars 

      Ik gadu skolās, kurās ir vidusskolas klases, mācību gada otrajā semestrī skolas divpadsmitajai klasei tiek rīkoti skolas žetona svētki. Tas ir pasākums, kurā skolēni, šī gada vidusskolas absolventi, saņem piederības zīmi skolai ar šīs skolas simboliku. Šāda tradīcija ir arī Iļģuciema vidusskolā­­.

      2016.gada 5. februārī plkst. 18:00 Iļģuciema vidusskolas aktu zālē norisinājās skolas divpadsmitās klases Žetonvakars. Lai arī vakars ilgs tikai pāris stundas, sagatavošanās tam notika vairāku mēnešu garumā.

      Divpadsmitā klase jau mācību gada pirmajā semestrī sāka domāt priekšnesumu, ko rādīt saviem viesiem, kas ieradīsies uz viņu skolas dzīves svarīgo pasākumu. Skolēni izdomāja viesus iepriecināt ar iejušanos skolotāju tēlos. Viņi priekšnesumā izcēla viņus mācošo skolotāju individuālās īpašības un jokoja par skolu un mācībām, parādot savu atraktivitāti pat nopietnās dzīves situācijās. Savu priekšnesumu divpadsmitā klase papildināja ar video, kura tapšanā tika izmantotas viņu pašu uzņemtas fotogrāfijas un videokadri.

      Arī citu klašu skolēni bija iesaistīti Žetonvakara tapšanā. Iļģuciema vidusskolas tradīcija vēsta, ka skolas vienpadsmitajai klasei ir jārotā zāle absolventiem. Gatavošanās šim procesam notika ļoti intensīvi. Divpadsmitā klase par vakara tēmu izvēlējās zvaigznes, debesis un nakti, tāpēc aktu zāle tika izrotāta tādos motīvos. Vienpadsmitā klase izrotāja visu aktu zāli ar zvaigznēm, pie griestiem piekarināja dekorējumus, kas atgādina naksnīgos spīdekļus un centās attēlot nakts motīvus uz aktu zāles kolonnām.

      Skolas absolventus sveic ne tikai viesi, kas ieradušies uz šo nozīmīgo dienu, bet arī citi skolēni. Iļģuciema vidusskolas desmitā klase absolventus sveica ar sertifikātiem par nākotnes profesijām, balstoties uz katra individuālajām interesēm. Savukārt vienpadsmitā klase absolventus sveica ar atzinību izsniegšanu katram skolēnam, izceļot katra pozitīvās īpašības skolas tēla veidošanā.

      Svētki noslēdzās ar absolventu dejoto polonēzi, kas ir skaista un neatņemama Žetonvakara norises sastāvdaļa.

      Žetonvakars pagāja patīkamā atmosfērā – visu vakaru skanēja mierīga mūzika, kas vakaru padarīja baudāmāku, visi smaidīja un izbaudīja svētkus, absolventi satraucās par pieaugušo dzīves tuvošanos un bija aizrauti par sveicieniem un uzmanību, kas tovakar tika veltīta tikai viņiem.

Reportāžu sagatavoja Kristīne Okuņkova,

skolas muzeja pārstāve un skolēnu domes priekšsēdētāja


Iļģuciema vidusskolas dzimšanas diena 

      Katra skola ir īpaša, jo tai ir savas tradīcijas, skolēni un lepošanās iemesli. Tāpat katra skola ir īpaša ar savu individualitāti, jo tai ir savs ģerbonis, karogs, himna un arī sava dzimšanas diena. Iļģuciema vidusskola, kas agrāk saukta arī par Rīgas 58. vidusskolu, 2016. gada 11. janvārī svinēja savu 47 dzimšanas dienu. 

Skolēnu dome, godinot skolu nozīmīgajā dienā, 5.-7. klasei sarīkoja viktorīnu par Iļģuciema vidusskolu ar mērķi noskaidrot, cik daudz jaunā paaudze, kas nesen spērusi kāju skolas lielajos gaiteņos, zin par skolas vēsturi un skolu, kurā viņi mācās. Skolēnu uzdevums bija noteiktā laika periodā rindas kārtībā atbildēt uz pieciem jautājumiem par skolu, izvēloties vienu no piedāvātajām atbildēm. Viktorīnas vadītājs bija 9. b klases skolnieks Arturs Jirgensons. Skolēniem tika uzdoti ne tikai jautājumi par skolas faktisko vēsturi, bet arī atjautības uzdevumi, piemēram, uzminēt, cik skolas kāpnēm ir pakāpienu.

      Labāko vietu ieguvēji tika apbalvoti ar diplomiem un balvām, kas iepriecinātu visu klasi, lai arī viktorīnā piedalījās tikai pieci klases pārstāvji. Pārējās klases, kas piedalījās, arī tika apbalvotas ar diplomu par labiem un teicamiem sniegumiem viktorīnā par skolu.

Reportāžu sagatavoja Kristīne Okuņkova,

skolas muzeja pārstāve un skolēnu domes priekšsēdētāja


BALTĀ BALLE 

      Katra gada skaistākais laiks ir Ziemassvētki – visi ir svētku gaidās, uztraucas par dāvanām, cep piparkūkas un ceļ sniegavīrus. Šo gatavošanos gada sirsnīgākajiem svētkiem mazliet kavē semestra noslēguma darbi skolā, taču Iļģuciema vidusskola nolēma skolēnus arī skolā iepriecināt un sagatavot Ziemassvētku svinībām ar Balto balli. Skolas baltā balle ir ikgadēja tradīcija, kas skolēnus neilgi pirms brīvlaika noskaņo Ziemassvētkiem.

      Šī mācību gada Baltā balle norisinājās 2015. gada 16. decembrī. Balle bija paredzēta 5.-12. klašu skolēniem. Tā sākās plkst. 17:00, taču katrai klašu grupai bija noteikts laiks, balstoties uz skolas iekšējās kārtības noteikumiem, kurā balle beigsies. Vakaram bija divas daļas – priekšnesumu daļa un deju daļa. Ballei bija vakara vadītāji – desmitās klases skolnieks Marks Toniņš un vienpadsmitās klases skolniece Kristīne Okuņkova. Balles pirmajā daļā katrai klasei bija iespēja parādīt savu atraktivitāti anekdošu šovā, ko vērtēja neatkarīgā žūrija - skolas absolvents Oskars Valtenbergs, svešvalodas skolotāja Lidija Izotova un sākumskolas skolotāja Katrīna Zotova. Visām klasēm tika izsniegtas pateicības un labāko priekšnesumu autori ieguva diplomu un balvu kā apbalvojumu par paveikto.

      2015. gada Baltā balle īpaši atšķīrās no pārējām ballēm, kas līdz šim bija notikušas. Skolas aktu zāle bija īpaši izgreznota ar baltiem baldahīniem, kas radīja sniega iespaidu virs galvām, eglīte staroja vairāku lampiņu virteņu ielokā un balles atmosfēru par īpaši labu padarīja dūmi un krāsainās lampiņas jeb gaismekļi, kas strādāja mūzikas ritmā. Vakara gaitā norisinājās ne tikai dejas un šovs, bet arī spēles, kur spēļu dalībnieki tika apbalvoti ar veicinošām balvām.

      Kopumā atsauksmes no skolēniem bija tikai pozitīvas, jo balle palīdzēja saliedēt klašu kolektīvus, atpūsties un sagatavoties gaidāmajiem svētkiem.

Reportāžu sagatavoja Kristīne Okuņkova,

skolas muzeja pārstāve un skolēnu domes priekšsēdētāja


Rūķu talka

      Iļģuciema vidusskolas nu jau vairāku gadu garumā ir tradīcija - Rūķu talka jeb ziemīgs vakars neilgi pirms skolas Ziemassvētku brīvlaika, kad visi brīvprātīgie skolas audzēkņi, skolotāji un skolēnu vecāki ir aicināti rotāt skolu  Ziemassvētkiem. Jau vairākus gadus šis pasākums ir pulcējis ap 100 brīvprātīgo, kas paši pieteikušies uz griešanu, līmēšanu un rotāšanu.

      Šajā mācību gadā skolēnu dome rūķu talku organizēja 2015. gada 7. decembrī. Talkas sākums bija plkst. 17:00, taču jau pirms paredzētā laika bija sanākušas vairākas ģimenes, kas bija gatavas darboties. Skolas pirmā stāva mazajā gaitenī darbojās četras rūķu darbnīcas, kurās rūķi varēja iesaistīties pēc savas sirds patikas. Daudzus uzrunāja līmēšana, taču citus piesaistīja arī dekorāciju karināšanā  skolas gaiteņos. Vecāku un brīvprātīgo uzdevums tovakar bija izrotāt skolas gaiteņus un klašu durvis, taču skolēnu domes prioritāte bija aktu zāles greznošana.

      Atsauksmes no dalībniekiem bija ļoti pozitīvas, jo visi jau laicīgi iejutās Ziemassvētku sajūtās. Fonā skanēja patīkamas Ziemassvētku dziesmas, cilvēki grieza, smaidīja, runājās un sajutās noderīgi viens otram. Daudzi vecāki iepazinās ar skolotājiem, bērni satuvinājās ar vecākiem un visi lieliski pavadīja laiku.

Reportāžu sagatavoja Kristīne Okuņkova,

skolas muzeja pārstāve un skolēnu domes priekšsēdētāja


Muzeju darbinieku apmācības

Mēs, 9.a klases skolnieces Simona Ponediloka un Roberta Zariņa, esam Iļģuciema vidusskolas muzeja pārstāves, kuras apmeklē Prezidentu skolas nodarbības.  Šīs nodarbības organizē Izglītības iestāžu vēstures muzeju metodiskā apvienība. Katru otro nedēļu mēs ceturtdienās dodamies uz Rīgas Skolēnu pili uz  apmācībām. Nodarbībās mēs mācāmies, kā pareizi uzstāsties publikas priekšā, sevis un iestādes reklamēšanu, plānošanu un organizēšanu, attīstām saskarsmes prasmes. Mēs  veidojam prezentācijas par skolas muzeju, rakstām esejas par skolu un skolotājiem. Šogad ir paredzētas dažādas ekskursijas,piemēram, uz Saeimu vai  Domskolu, paredzēta tikšanās arī prezidenta pilī. Apmeklējot visas nodarbības un pilnvērtīgi iesaistoties to darbībā, noslēgumā mēs iegūsim arī apliecību.