Skolēni

Apsveicam

Sarkanā krusta komandas dalībniekus

Aneti Austriņu, Santu Kalniņu, Armandu Kokoreviču, Kristīni Okuņkovu, Asnati Skāduli, Rolandu Tomu Sondoru, Diānu Tabakursku

par iegūto 2.vietu sacensībās.

Paldies skolas medmāsai Jūlijai Rudzātei par skolnieku sagatavošanu.

Galerija

 

Skolas administrācija


PATEICĪBA

Skolas administrācija izsaka pateicību skolēniem, kas godam pārstāvēja skolu ASV vēstniecības organizētajā pasākumā “Model UN”

 

Paldies 10.a klases skolēniem -

Ilzei Cimdiņai,

Mārcim Garajam,

Matīsam Ozoliņam,

Guntim Veinbergam - ,

kā arī 11.a klases skolēniem -

 Kristīnei Okuņkovai,

Kellijai Hincenbergai,

Alisei Daukštei,

Diānai Tabakurskai –

par ieguldīto laiku, darbu un rezultātu! J

 

Paldies skolotājai Andrea Mitchell par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā!

Esam patiesi lepni par savu skolēnu dalību šādā pasākumā J

 

Skolas administrācija

 


Sveicam

Iļģuciema vidusskolas 2.– 4. klašu kori

ar 2.pakāpes diplomu

Rīgas vispārējās un

interešu izglītības iestāžu

2. – 4.klašu koru skatē!

Koris ir izcīnījis iespēju piedalīties lielkoncertā.

Paldies visiem dziedātājiem,

skolotājai Andrai Krūmiņai

 un koncertmeisterei Aijai Bērziņai!  


Apsveicam…!!!

Jurģi Neimani un Kristeru Eglīti

Ar iegūtu 3 vietu

4.atklātajā mājturības koka un metāla tehnoloģiju konkursā – “Radošais meistars” Pārdaugavas skolu 6 – 7 klašu grupā.


SVEICAM

Iļģuciema vidusskolas

vokālo ansambli „DADZĪŠI”

ar 1.pakāpes diplomu

Rīgas vokālās mūzikas konkursā „Balsis”!

 

PALDIES dziedātājām:

Undai Arājai 2.a

Līvai Bormanei 2.a

Justīnei  Lienei Stafeckai 2.b

Keitijai Ingai Losbergai 2.c

Nellijai Ģēģerei 2.c

Šarlotei Frīdenbergai 3.a
Mārai Kāpai 3.b
Beatrisei Ivanovskai 3.b
Anetei Salmanei 4.a
Ievai Ruģelei 4.a

Līgai Strautmanei 4.a
Emīlijai Skrubei 4.b

Beātei Eversonei 4.b

Annai Anetei Vizulei 4.b

Karīnai Gundegai Zelčai 4.b

 

Liels PALDIES skolotājai Andrai Krūmiņai,

 Koncertmeisterei Aijai Bērziņai!


SVEICAM

Iļģuciema vidusskolas

1.    - 2. klašu glītrakstīšanas konkursa uzvarētājus:

         Sofiju Ozoliņu 1.a           1.vieta

Danielu Barkovu 1.b      1.vieta

Krišjāni Latveru 2.a        1.vieta

Grētu Volkoviču 2.a       2.vieta

Diniju Zībergu 2.b          3.vieta            

Alisi Annu Būmani 2.c   3.vieta

 

 

Paldies skolēniem par piedalīšanos:

Danielai Keitai Madalānei (1.a),

Ārijam Boļšakovam (1.a), Emīlijai Turlo (1.b),

Justīnei Lienei Stafeckai (2.b), Arnim Arsobam (2.b),

Anetei Andersonei (2.b), Nellijai Ģēģerei (2.c),

 

Anetei Zetei Baumgartei (2.c), Ketijai Ingai Losbergai (2.c)


SVEICAM

Iļģuciema vidusskolas

3. klašu latviešu valodas olimpiādes uzvarētājus:

 Matīsu  Gironu  3.b                           1.vieta

Ernestu Stepanovu  3.a                     2.vieta

Šarloti Frīdenbergu 3.a                    3.vieta

Dārtu Mālnieci 3.b                            3.vieta

Tomu Gerabševski 3.a                   Atzinība

Dāvi Skuju 3.a                                Atzinība

Beatrisi Ivanovsku 3.b                   Atzinība

Kristiānu Stūriški 3.b                    Atzinība

Martu Teivāni 3.b                          Atzinība


Paldies skolotājām Astrai Tukišai, Inārai Matvejai!


SVEICAM

Iļģuciema vidusskolas

4. klašu matemātikas olimpiādes uzvarētājus:

1.vieta      Emīlija Skrube           4.b

1.vieta      Gustavs Ģēģeris         4.b

3.vieta      Dāniels Frīdenbergs  4.a

3.vieta      Edgars Pūga               4.a 

 

Paldies skolotājām Baibai Kaņepei un Rudītei Putānei!


SVEICAM

12.klases skolnieci Kristu Keiseli

ar iegūto 1.pakāpi

Latvijas skolēnu skatuves runas konkursā!

 Paldies Kristai un viņas vecākiem par ieguldīto darbu!

 Skolas administrācija


SVEICAM

Oskaru Putānu (6.b klase)

ar iegūto 1.vietu,

Vjačeslavu Voliņecu (5.a) ar iegūto 2.vietu,

Gustavu Ziemeli (6.b) ar iegūto 2.vietu,

Dzintaru Klušu (7.b) ar iegūto 2.vietu,

Paulu Spēlmani (7.b) ar iegūto 3.vietu,

Lindu Ezīti (8.a) ar iegūto 3.vietu

Un Rūdolfu Boļšakovu (6.a) ar iegūto atzinību

Rīgas pilsētas matemātikas olimpiādē!

 

Paldies matemātikas skolotājai Meritai Kirmužai-Veizānei un Idai Rastopčinai par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

 

Skolas administrācija


SVEICAM

Margaritu Karuli (9.b klase)

ar iegūto 2.vietu

un Ievu Auziņu (9.b) ar iegūto 3.vietu

Rīgas pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiādē

 

Paldies latviešu valodas skolotājai Sandrai Zaiko par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

 

Skolas administrācija


SVEICAM

Rūdolfu Apsi (9.b klase),

Lūciju Pulku (9.b klase),

Ralfu Kokaru (6.b klase)

ar iegūto atzinību 2.kārtā

Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas atklātajā svešvalodas konkursā

Paldies angļu valodas skolotājai Indrai Eglei un Guntai Tropai par skolēnu sagatavošanu konkursam!

 Skolas administrācija


APSVEICAM

8.a klases skolnieku

Arti Vīksnu ar iegūto atzinību

Rīgas pilsētas angļu valodas olimpiādē „Patnis”!

Paldies angļu valodas skolotājai Indrai Eglei par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

 Skolas administrācija


APSVEICAM

9.b klases skolnieku

Emīlu Rūdolfu Bērtiņu ar iegūto 1.vietu,

9.a klases skolnieci

Robertu Zariņu ar iegūto atzinību

Rīgas pilsētas bioloģijas olimpiādē!

Paldies bioloģijas skolotājam Zigfrīdam Jezerskim par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

 Emīls Rūdolfs Bērtiņš ir izvirzīts arī dalībai bioloģijas 38.valsts olimpiādē.

Skolas administrācija


 APSVEICAM

Rīgas skolēnu skatuves runas konkursa „Rīgas zvirbulis” Kurzemes rajona uzvarētājus:

Kristiānu Kalniņu (4.b klase) – 3.pakāpe,

Arturu Jirgensonu (9.b klase) – 3.pakāpe,

Kristu Keiseli (12.klase) – 2.pakāpe.

 Paldies skolotājai Astrai Tukišai, Rudītei Putānei, Sandrai Zaiko un Gunai Pudulei par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā!

 Skolas administrācija