Skolēnu radošie darbi

“Mani septiņjūdžu zābaki stāv kaktā ar putekļiem apklāti…”

             Tā savulaik rakstīja dzejniece Aspazija. Tā saucas skolēnu radošo darbu krājums, kuru 2015.gadā laida klajā Latviešu valodas aģentūra, apkopojot iepriekšējā gada radošo darbu konkursa labākos skolēnu darbus. Krājumā iekļauti arī 3 mūsu skolas skolnieču – Margaritas Karules ( 9.b), Līgas Kļavas ( 9.b) un Unas Zvirbules ( 10.) – darbi.

Novembra beigās autores saņēma dāvanu no LVA – krājumu, kura tapšanā pašas meitenes ir piedalījušās.

Galerija

                                                                                                      Latviešu valodas MK


Una Zvirbule saņem 3.vietu

Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociācijas rīkotajā skolēnu jaunrades konkursā

             Tā kā Raiņa un Aspazijas jubilejas gads lēnām tuvojas izskaņai, noslēdzas pasākumi, kas veltīti abiem dzejniekiem. LVLSA 2015.gadā izsludināja divus konkursus, kuros skolēni tika rosināti iepazīt Aspazijas un Raiņa mākslu un radoši interpretēt to, veidojot apsveikumus vārdos, vizuālajās zīmēs un mūzikā. Mūsu skolēnu darbi tika pieteikti abos konkursos. Priecājamies, ka konkursos, kuros piedalās visas Latvijas skolu audzēkņi, mūsu skolnieces UNAS ZVIRBULES ( 10.klase) darbs ir pamanīts un novērtēts ar augsto 3.vietu.

Konkursam pavisam tika iesniegti un novērtēti  410  darbi : 364 apsveikumi un 46 skaņdarbi. Žūrijas komisijas priekšsēdētāja – A.Tora, komisijas locekļi- V.Bertrande, G.Jablovska ( Raiņa muzejs) , B.Freimane ( Aspazijas māja Dubultos), I.Āboliņa ( keramiķe), I.Kadiķe ( VISC), mūziķi - I.Teterovskis un M. Ruskis.

2015. gada 26. novembrī Rīgas Latviešu biedrības Baltajā zālē notika sarīkojums “Lai gals top sākums”. Uz daudzināšanas pasākumu  bija aicināti 102 skolēni- laureāti un atzinību pelnījušie- un viņu skolotājas. Pasākumā uzstājās labāko darbu autori, nolasot Aspazijai vai Rainim veltītos apsveikumus. Savukārt skolēni, kas konkursam iesniedza savus skaņdarbus, uzstājās, spēlējot un dziedot savas kompozīcijas.

Kopā apbalvoti  110 skolēni un viņu 22 skolotāji, pasniedzot Daudzināšanas rakstu un balvā grāmatu, CD vai biļetes uz Nacionālā teātra izrādi „Raiņa sapņi”. Skolēni konkursā ieguvuši 18 - 1. vietas, 19 - 2. vietas, 17 -3. vietas un 57 atzinības. Pašiem labākajiem tika pasniegtas arī 4 keramiķes Ineses Āboliņas īpaši šim pasākumam veidotās Lielā un Mazā kaķa balvas, ko finansiāli atbalstīja Jūrmalas pilsētas muzejs.

Atgādinām, ka martā un septembrī mūsu skolā notika Aspazijai un Rainim veltīti pasākumi, skolēni veidoja radošos darbus, no kuriem labākie tika nosūtīti dalībai konkursos. Arī pašlaik skolas gaiteņos vēl aplūkojama skolēnu labāko radošo darbu izstāde.

Galerija

                                                                                                            Latviešu valodas MK 


Skolēnu radošo darbu izstāde skolas gaiteņos

 Visu novembra mēnesi skolas 1. un 3.stāva garajos gaiteņos aplūkojama skolēnu radošo darbu izstāde. Darbi tapa jau septembra beigās pasākuma “..neaudzina, pats topu…” ietvaros.

Atgādinām, ka septembrī skolā tika atzīmēta dzejnieka Raiņa 150.gadu jubileja. Latviešu valodas skolotājas organizēja pasākumu, kurā pāršķirstīja dzejnieka dzīves ceļa un daiļrades grāmatas lappuses. Skolēni tika rosināti lasīt Raiņa dzejoļus. Mācību stundu laikā skolēni veidoja kolāžas pašu izvēlētajiem Raiņa dzejoļiem. Radošajās stundās tapušie darbi pašlaik aplūkojami skolas gaiteņos.

Galerija

                                                                        Latviešu valodas MK