Skolotāji

Fizikas skolotāja Līga Vabulniece saņem apbalvojumu par jauniešu ieinteresēšanu fizikā 

 

Atzīmējot Latvenergo koncerna 8. un 9. klašu skolēnu erudīcijas konkursa ”eXperiments” 20.gadadienu, tika godināti fizikas skolotāji – skolēnu komandu konsultanti. Pedagogi piedalās konkursā, nežēlojot laiku un spēku, jo tic tā idejai radīt jauniešos interesi par fiziku. Vairāk nekā 150 skolotāji regulāri startē ”eXperimentā”, turklāt daļa no tiem piedalījušies pat 10, 11, 12 un arī 20 gadu.

Kā informē konkursa koordinatore Inga Cīrule, par ilggadēju ieguldījumu”eXperimentā” īpašas godalgas saņēma 20 erudīcijas konkursa skolotāji-konsultanti. 

Noslēdzot ”eXperiments” 20. gadadienu, AS ”Latvenergo” valdes priekšsēdētājs Āris Žīgurs svinīgā pasākumā godināja ilggadējos konkursa skolotājus-konsultantus. Pateicības un piemiņas balvas tika pasniegtas vairākās nominācijās – „Motivācijas paraugs” (stāžs 3 līdz 4 gadi), „Iedvesmas un enerģijas avots” (stāžs 5 līdz 9 gadi), „Sudraba tilts” (stāžs 10 līdz 14 gadi) un „Zelta pamati” (stāžs 15 līdz 20 gadi).

„Kopš konkursa sākšanās fizikā ir izglītota un ieinteresēta vesela paaudze. Ir gods apzināties, ka Latvenergo koncerns ir devis artavu jaunu eksakto zinātņu speciālistu piesaistīšanā – tomēr tas bijis iespējams tikai ar aktīvo un pašaizliedzīgo skolotāju atbalstu. Paldies pedagogiem par uzdrīkstēšanos, pašaizliedzību, neskaitāmi pavadītām stundām un ieguldīto enerģiju ārpus noteiktā darba laika un mācību programmas!” tā Āris Žīgurs.

Erudīcijas konkursa pirmsākumi meklējami 1995. gadā. Sākotnēji tas bija pazīstams ar nosaukumu „Vatiņš”, „Voltiņš”, „Kam gaišāka galva?”, „Gaišākā galva”, bet pēdējos gados konkurss tiek dēvēts par ”eXperimentu”. Gadu laikā mainījies ne tikai konkursa nosaukums, bet arī norise un formāts no teorētisku uzdevumu risināšanas par elektrodrošības jautājumiem darba burtnīcās līdz atbilžu meklēšanai sarežģītākajos fizikas tematos televīzijas raidījumā. Konkursa mērķis nemainīgi ir radīt jauniešos interesi par fiziku un mudināt tālāko profesionālo attīstību eksakto zinātņu jomā. 

 

Apbalvojums kategorijā „Enerģijas un iedvesmas avots” (konkursā pavadīti 5 – 9 gadi) tika piešķirts:

Aijai Plēsumai no Āgenskalna Valsts ģimnāzijas;

Anitai Mušai no Vestienas pamatskolas;

Armandam Pričinam no Grobiņas ģimnāzijas;

Brigitai Zēmelei no Priekuļu vidusskolas;

Edītei Vārnai no Jēkabpils Valsts ģimnāzijas;

Egilam Mūrniekam no Rojas vidusskolas;

Elitai Atslēdziņai no Madlienas vidusskolas;

Ērikai Baunei no Limbažu novada ģimnāzijas;

Helēnai Klucei no Stāķu pamatskolas;

Ilzei Inkinai no Jaunpils vidusskolas;

Irinai Vasiļjevai no Rīgas Rīnūžu vidusskolas;

Jevgeņijai Gailešai no Tukuma 3. pamatskolas;

Jurim Jansonam no Aizkraukles novada ģimnāzijas;

Līgai Vabulniecei no Iļģuciema vidusskolas;

Ludmilai Valtei no Jēkabpils Valsts ģimnāzijas;

Maijai Samusevičai no Rīgas 13. vidusskolas;

Margaritai Marčenko no Rīgas 88. vidusskolas;

Pēterim Bricam no Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas; 

Saivai Vītolai no Siguldas Valsts ģimnāzijas;

Solvitai Alksnei no Ropažu vidusskolas;

Svetlanai Sokolovai no Rīgas Klasiskās ģimnāzijas;

Taisijai Grabļevskai no Līvānu 2. vidusskolas;

Valdim Jerumam no Valkas ģimnāzijas;

Valdim Sniķerim no Maltas vidusskolas;

Vijai Bebrišai no Madonas Valsts ģimnāzijas;

Birutai Šķēlei no Rīgas Franču licēja.

Līga Vabulniece (no kreisās puses trešā)