Skolotāji

Iļģuciema vidusskolas pedagoģiskais personāls

Nr.

Uzvārds Vārds

Joma/mācību priekšmeti

Citas atbildības jomas

Kabinets

1.

Avotiņa Inguna

Matemātika

 

214

2.

Batars Andris

Mājturība un tehnoloģijas (zēniem)

Metodiskās komisijas „Cilvēks un sabiedrība” vadītājs

219

3.

Bierande Ranuta

 

Bibliotekāre

216

4.

Brice Andra

Vizuālā māksla, latviešu valoda un literatūra

Muzejpedagogs; skolas muzeja pulciņš; vizuālās mākslas pulciņš

127

5.

Linda Mihno

Informātika, datorzinības, programmēšana

Atbildīgais par IT skolā

124

6.

Andris Kurlovičs

Informātika

 

124

7.

Butins Jānis

Bioloģija

 

322

8.

Daiga Circene

Sākumskolas skolotāja

 

208

9.

Celmiņa Silvija

 

Bibliotekāre

216

10.

Egle Indra

Angļu valoda

 

212

11.

Ezerietis Raimonds

Vēsture, ģeogrāfija, politika un tiesības

Direktora vietnieks saimnieciskajos jautājumos

103

12.

Gaile Kristīne

Mūzika

 

125

13.

Andris Gailis

Mūzika

Muzikālā teātra pulciņš, skolas ansambļi un kori

125

14.

Marija Mitenberga

Sākumskolas skolotāja, datorzinības

 

105

15.

Inga Tarasvova

Krievu valoda

 

224, 127

16.

Izotova Lidija

Krievu valoda, angļu valoda

Svešvalodu metodiskās komisijas vadītāja

310

17.

Jezerskis Zigfrīds

Bioloģija

 

322

18.

Juškēvica Alda

Sports

Sporta darba organizators, sporta pulciņi

Sporta zāle

19.

Kaņepe Baiba

Sākumskolas skolotāja

 

303

20.

Keisele Sandra

 

Dejošana

Aktu zāle

21.

Kirmuža-Veizāne Merita

Matemātika

 

315

22.

Krūmiņa Andra

Mūzika

Skolas ansambļi un kori

306

23.

Kušnirenko Linda

Sports

Sporta pulciņi

Sporta zāle

24.

Zaiga Sudareva

Latviešu valoda un literatūra

 

112

25.

Lasmanis Artūrs

Sports

Sporta metodiskās komisijas vadītājs, sporta darba organizators, sporta pulciņi

Sporta zāle

26.

Leitholde-Lejstrauta Ieva

Psiholoģija

Psihologs

116

27.

Liepiņa Zeltīte

Mājturība un tehnoloģijas (meitenēm)

Klašu audzinātāju metodiskās komisijas vadītāja, skolēnu domes koordinatore

222

28.

Ločmele Ramona

Vēsture, kulturoloģija

 

115

29.

Matveja Ināra

Sākumskolas skolotāja

 

305

30.

Pudule Guna

Latviešu valoda un literatūra

Direktores vietniece izglītības jomā 5.-12.klasēm, skolas karjeras izglītības darba koordinators, skolas metodiskās padomes vadītāja

204

31.

Putāne Rudīte

Sākumskolas skolotāja

 

102

32.

Raipala Kristīne

Sociālās zinības

Skolas muzejs

113

33.

Rastopčina Ida

Matemātika

 

317

34.

Roze Līvija

 

Teātra pulciņš

Aktu zāle

35.

Samete Dace

Dabaszinības, ķīmija

Dabaszinātņu, matemātikas un datorikas metodiskās komisijas vadītāja, vides pulciņš

219

36.

Staģe Aija

Sākumskolas skolotāja

Direktores vietniece izglītības jomā 1.-4.klasēm, sākumskolas metodiskās komisijas vadītāja

205

37.

Tauriņa Iveta

 

Direktore

202

38.

Tropa Gunta

Angļu valoda

 

213

39.

Tukiša Astra

Sākumskolas skolotāja, literatūra

 

206

40.

Vabulniece Līga

Fizika, ģeogrāfija

 

224

41.

Vaivade-Vesere Santa

Vācu valoda

 

114

42.

Valeine Gunta

 

Logopēde

307

43.

Viduka Dzintra

Sākumskolas skolotāja

 

302

44.

Vilciņa Vilhelmīne

Sākumskolas skolotāja

 

304

45.

Vuguls Juris

Filozofija, zinātniski pētnieciskā darba izstrāde, retorika

 

313

46.

Zaiko Sandra

Latviešu valoda un literatūra

Latviešu valodas un mākslas

metodiskās komisijas vadītāja

308

47.

Zeliksone Roza

 

Sociālais pedagogs

128

48.

Zotova Katrīna

Sākumskolas skolotāja

Dejošana

Aktu zāle

49.

Zaķe Ņina

Ekonomika

 

215