Sports

 
2014.GADA SKOLAS VFS PĀRBAUDES UZVARĒTĀJI

decembrī

KLASE

                  ZĒNI                               MEITENES

 

5.KLASE

Jēkabs Toniņš   5.a          14,5p

Dārta  Eglīte           5.b          31,5

Roberts  Kampiņš   5.b       22,5

Daniela  Linkeviča      5.b    33 p.

Artūrs Macuļēvičs   5.a       29,5

Linda Frīdberga     5.a          38,5

 

6.KLASE

Valters Jansons                       28,5

Daniela  Gulbe     6.b             24,5

Andrejs Kamenskis                 29

Viktorija  Gansa   6.b            31,5

Eižens Paeglītis                      32,5

Agnese Pūliņa            6.a          34,5p

 

7.KLASE

Raivis Ansviesulis   7.a      11,5

Alise Večena       7.a               28 p.

Oskars Strazdiņš    7.a          30

Linda Ezīte          7.a              29,5

Ņikita Vasjukovs   7.b       31,5

Ilva   Opmane        7.a            31,5

 

8.KLASE

Daniels Orlovs                        25

Lauma Zandberga      8.b          29p.

Kristaps  Baranovs                  27

Signe Skādule            8.a           33p

Ģirts  Nazārovs                       30,5

Alise  Skotjuka          8.b          38,5p

 

9.KLASE

Pēteris  Grīnbergs    9.a     17,5

Elīza Zemitāne           9.a        12,5p

Edgars   Bērziņš      9.b      23

Stefānija Škuratova    9.a       18,5p.

Mārcis  Garais         9.b         23,5

Monika Tūtiņa           9.b        24 p.

 

10.-12.KL.

Normunds   Krontāls     12.kl.   39

Sindija   Blicāne    10.kl.   22p

Armands Kokorēvičs      10.kl.   54

Diāna Zagorska    10.kl.        23p.

Artūrs  Vingra         12.kl.          58

Kellija  Hincinberga    10.kl.   37p.

 
 
 IĻĢUCIEMA VIDUSSKOLAS SACENSĪBAS FUTBOLĀ

04.09.2014.

Nr.

Klase

1.

2.

P.

V.

 

 

 

1.

 

4.a

Description: http://fionarenniepr.files.wordpress.com/2012/06/clipart-free-gif-171.gif

2

 

2

 

1.

w : 0

 

2.

 

4.b

0

Description: http://fionarenniepr.files.wordpress.com/2012/06/clipart-free-gif-171.gif

 

0

 

2.

0 : w

 

Nr.

Klase

1.

2.

P.

V.

 

 

 

1.

 

5.a

Description: http://fionarenniepr.files.wordpress.com/2012/06/clipart-free-gif-171.gif

1

 

1

2.V.

1: 2

 

2.

 

5.b

2

Description: http://fionarenniepr.files.wordpress.com/2012/06/clipart-free-gif-171.gif

 

2

1.V.

2 : 1

Vārtu guvēji : 5.a  R. Āmanis;   5.b – K.Brigzna, R.Kampiņš.   

12.09.2014.

Nr.

Klase

1.

2.

P.

V.

 

 

 

1.

 

6.a

Description: http://fionarenniepr.files.wordpress.com/2012/06/clipart-free-gif-171.gif

1

 

1

 

2.

1 : 2

 

2.

 

6.b

2

Description: http://fionarenniepr.files.wordpress.com/2012/06/clipart-free-gif-171.gif

 

2

 

1.

2 : 1

Vārtu guvēji : 6.a – N.Gerbaševskis ; 6.b – Baķis  -2

10.09.2014.

Nr.

Klase

1.

2.

P.

V.

 

 

 

1.

 

7.a

Description: http://fionarenniepr.files.wordpress.com/2012/06/clipart-free-gif-171.gif

2

 

2

1.V.

4: 0

 

2.

 

7.b

1

Description: http://fionarenniepr.files.wordpress.com/2012/06/clipart-free-gif-171.gif

 

1

2.V.

0 : 4

Vārtu guvēji : 7.a  R. Ansviesulis – 2 ;   7.b – O.Strazdiņš, K.Skalbe   

 

19.09.2014.

Nr.

Klase

1.

2.

P.

V.

 

 

 

1.

 

8.a

Description: http://fionarenniepr.files.wordpress.com/2012/06/clipart-free-gif-171.gif

2

 

2

 

1.

5 : 1

 

2.

 

8.b

1

Description: http://fionarenniepr.files.wordpress.com/2012/06/clipart-free-gif-171.gif

 

0

 

2.

1 : 5

Vārtu guvēji : 8.a  R. Mangulis – 2, K. Baranovs – 2 , r.Priževoits - 1;   8.b – D. Orlovs.

17.09.2014.

Nr.

Klase

1.

2.

P.

V.

 

 

 

1.

 

9.a

Description: http://fionarenniepr.files.wordpress.com/2012/06/clipart-free-gif-171.gif

2

 

2

1.V.

4: 2

 

2.

 

9.b

1

Description: http://fionarenniepr.files.wordpress.com/2012/06/clipart-free-gif-171.gif

 

1

2.V.

2 : 4

Vārtu guvēji : 9.a  D. Eglīts – 3, A. Siltāns - 1;   9.b – Zariņš - 2   

12.09.2014.

Nr.

Klase

1.

2.

P.

V.

 

 

 

1.

 

6.a

Description: http://fionarenniepr.files.wordpress.com/2012/06/clipart-free-gif-171.gif

1

 

1

 

2.

1 : 2

 

2.

 

6.b

2

Description: http://fionarenniepr.files.wordpress.com/2012/06/clipart-free-gif-171.gif

 

2

 

1.

2 : 1

Vārtu guvēji : 6.a – N.Gerbaševskis ; 6.b – Baķis  -2

26.09.2014.

Nr.

Klase

1.

2.

3.

P.

V.

 

1.

10.a

Description: http://fionarenniepr.files.wordpress.com/2012/06/clipart-free-gif-171.gif

1

2

3

/- 2/

2.

1:3

1:1

 

2.

11.a

3

Description: http://fionarenniepr.files.wordpress.com/2012/06/clipart-free-gif-171.gif

3

6

1.

3:1

5:1

 

3.

12.a

2

1

Description: http://fionarenniepr.files.wordpress.com/2012/06/clipart-free-gif-171.gif

3

/-4/

3.

1:1

1:5

Vārtu guvēji : 10.KL.-Kokorēvičs,Sondors; 11.kl.-Ritums-3,Ponomarenko-3,Ritiņš-2

12.kl.-Pogulis,Krūmiņš.