Sports

Apsveicam!

 

SKOLAS IZLASES KOMANDU 6.-7.KLASĒM

  AR IZCĪNĪTO 3.VIETU KURZEMES RAJONA SACENSĪBĀS „OLIMPISKĀS STAFETES

P.TIĻĻA, K.LEJIETE, D.MĀLNIECE, S.KRŪZE, A.VILNE, A.ŠIĻINS, D.SKUJA, T.VIZULIŅŠ, K.BŪTNĀRS, A.VIRVINSKIS


Apsveicam!

 SKOLAS IZLASES KOMANDU FLORBOLĀ 4.-5.KL. MEITENĒM AR IZCĪNĪTO 2.VIETU LATVIJAS FINĀLSACENSĪBĀS

 

K.BARONIŅA,  L.BORMANE, S.GUSAKOVA, S.PĒTERSONE, D.ZĪBERGA, N.ĢĒĢERE, E.SENKĒVIČA, A.AUZIŅA, E.BOŽUĻEVA.


Apsveicam!

SKOLAS IZLASES KOMANDU  10.-12 KL.JAUNIETĒM  AR IZCĪNĪTO 3.VIETU RĪGAS PILSĒTAS FINĀLSACENSĪBĀS FLORBOLĀ!

 

MADARU ĒRGLI, DĀRTU EGLĪTI, SIGNI SKĀDULI, RENĀTI SAFRONOVU ,

DANIELU GULBI, EVIJU DZOSENU, ZLATU JERŠOVU, LELDI ČERBIKOVU, LAURU GRAHOĻSKU,ANNU GULBI, LAURU JANSONI.


Apsveicam!

T.ASMIŅU, M.MARKOVSKI, A.VĪKSNU, O.STRAZDIŅU, K.SKALBI, R.MARKŪNU, R.ANSVIESULI, E.ŠIPICINU, R.KAMPIŅU


Apsveicam!

SKOLAS IZLASES KOMANDU FLORBOLĀ 4.-5.KL. MEITENĒM AR IZCĪNĪTO 2.VIETU RĪGAS PILSĒTAS FINĀLSACENSĪBĀS

K.BARONIŅA, L.BORMANE, S.GUSAKOVA, S.PĒTERSONE, D.ZĪBERGA, N.ĢĒĢERE,E.SENKĒVIČA, A.AUZIŅA, J.STAFECKA, E.BOŽUĻEVA 

VĒLAM VEIKSMI LATVIJAS FINĀLSACENSĪBĀS ĶEKAVĀ!


Apsveicam!

SKOLAS IZLASES KOMANDU MEITENĒM FLOROLĀ 6.- 7. KL. MEITENĒM AR IZCĪNĪTO 2.VIETU LR FINĀLSACENSĪBĀS

KOMANDĀ SPĒLĒJA : PATRĪCIJA TIĻĻA, ELĪNA KONOVA, ALISE KRILOVA, ELZA BACULE,KRISTIĀNA STŪRIŠKA, DINIJA ZĪBERGA, DĀRTA MĀLNIECE, LĪGA STRAUTMANE, NELLIJA ĢĒĢERE, ANNIJA VILNE


Apsveicam!
 SKOLAS IZLASES KOMANDU FLORBOLĀ JAUNIETĒM AR IZCĪNĪTO 1.VIETU KURZEMES RAJONA FINĀLSACENSĪBĀS

Komandā spēlēja: L.Jansone, L.Grahoļska, Z.Jeršova, R.Safronova, N.Maleca, D.Gulbe, S.Skādule, L.Čerbikova, M.Ērgle, E.Dzosena, A.Gulbe


  VĒLAM VEIKSMI RĪGAS FINĀLA SACENSĪBĀS !


Apsveicam!
 SKOLAS IZLASES KOMANDU FLORBOLĀ 2003/2004.G.DZ. MEITENĒM AR IZCĪNĪTO 2.VIETU KURZEMES RAJONA FINĀLSACENSĪBĀS

 

E.BACULE,D.KAUNE, A.BĀRBALE, S.STIVRIŅA, P.PAEGLĪTE, L. FRĪDBERGA, D.STAFEJEVA, E.THAŠUGOJEVA, P.TIĻĻA, L.GRAHOĻSKA


Apsveicam!

SKOLAS IZLASES KOMANDU MEITENĒM FLOROLĀ AR IZCĪNĪTO 1.VIETU RĪGAS PILSĒTAS FINĀLSACENSĪBĀS

E.BACULI, D.MĀLNIECI, D.ZĪBERGU,  S.KRŪZI, E.KONOVU, N.ĢĒĢERI, T.PATRĪCIJU, A.VILNI, L.STRAUTMANI, A.KRILOVU

VĒLAM VEIKSMI LATVIJAS FINĀLSACENSĪBĀS!


Apsveicam!  

SKOLAS IZLASES KOMANDU FLORBOLĀ 6.-7. KLAŠU MEITENĒM  AR IZCĪNĪTO 1.VIETU KURZEMES RAJONA FINĀLSACENSĪBĀS!

 D.Mālnieci, E.Baculi, D.Zībergu, S.Krūzi, P.Tiļļu, N.Ģēģeri, A.Krilovu, A.Vilni, L.Strautmani.

 VĒLAM VEIKSMI RĪGAS PILSĒTAS FINĀLSACENSĪBĀS ! 


Apsveicam! 

SKOLAS IZLASES KOMANDU BASKETBOLĀ AR IZCĪNĪTO 3.VIETU

KURZEMES RAJONA FINĀLSACENSĪBĀS 8.-9.KL.MEITENĒM

ELZU BACULI, DĀRTU MĀLNIECI, LAURU GRAHOĻSKU , EVITU THAŠUGOJEVU,

SAMANTU RAGIŅU, LINDU FRĪDBERGU


Apsveicam!

SKOLAS IZLASES KOMANDU BASKETBOLĀ AR IZCĪNĪTO 2.VIETU KURZEMES RAJONA SACENSĪBĀS

B.SKULMI,  R.ĀMANI,  M.KRIŠTOPĀNU, M.ĀBOLIŅU, K.BRIGZNU, R.DIAKONOVU, D.KĀRKLELI,  R.KUDRENKO,  R.STAFECKI, G.DRAVU.


Apsveicam!

SKOLAS IZLASES KOMANDU BASKETBOLĀ AR IZCĪNĪTO 2.VIETU

KURZEMES RAJONA FINĀLSACENSĪBĀS  6.-7.KL.MEITENĒM 

Diniju Zībergu ,  Dārtu Mālnieci , Nelliju Ģēģeri, Elzu Baculi, Sindiju Krūzi, Elīnu Konovu, Kristiānu Lejieti, Patrīciju Tiļļu, Anniju Vilni


 Apsveicam!

SKOLAS IZLASES KOMANDU VOLEJBOLĀ AR IZCĪNĪTO 3.VIETU KURZEMES RAJONA FINĀLSACENSĪBĀS

R.ĀMANIS, A.ALKSNIS, R.KUDRENKO, M.ĀBOLIŅŠ, E.AVENS, K.BRIGZNA, M.STEPANOVS, R.GREBEŽS


 Apsveicam!

SKOLAS IZLASES KOMANDU VOLEJBOLĀ AR IZCĪNĪTO 3.VIETU KURZEMES RAJONA FINĀLSACENSĪBĀS

 T.ASMIŅŠ, M.MARKOVSKIS, R.MARKUNS, A.VĪKSNA, O.STRAZDIŅŠ,

R.MIČULIS, K.BAĶIS, A.ANDŽĀNS, R.ZARIŅŠ, R.MANGULIS