Stadiona lietošanas noteikumi

IĻĢUCIEMA VIDUSSKOLA

 

Dzirciema ielā 109, Rīgā, LV-1055, tālrunis 67469690, e-pasts icvs@riga.lv

  Stadiona un bērnu rotaļu laukuma lietošanas noteikumi

Rīgā

 

26.04.2016.                                                                                                     Nr. VSIL-16-64-rs

 

1.      Stadiona un bērnu rotaļu laukuma darba organizācija.

1.1.   Rūpējoties par izglītojamo drošību, sporta laukums, bērnu rotaļu laukums Rīgā,  Dzirciema ielā 109 darba dienās no plkst. 800 līdz 1700 izmantojams mācību stundu, interešu izglītības pulciņu, pagarinātās grupas nodarbībām un sporta sacensību organizēšanai. Publiski sporta laukums un bērnu rotaļu laukums pieejams no plkst. 1700 līdz 2145.

1.2.   Āra basketbola laukums, Stadiona skrejceļa, futbola laukuma, trenažieru izmantošana fiziskām personām ir bez maksas, ievērojot stadiona izmantošanas darba laiku.

1.3.   Stadiona izmantošana juridiskām, fiziskām un kolektīvām organizācijām pasākumu (nodarbību, sacensību) organizēšanai ir iespējama tikai pēc iepriekšējās saskaņošanas ar skolas direktori.

1.4.   Stadiona iznomāšana tiek organizēta saskaņā ar Rīgas domes 2012.gada 6.novembra lēmumu Nr. 5456 “Par Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta un tā padotībā esošo iestāžu maksas pakalpojumiem”.

1.5.   Skolas teritorijā ir izvietota videonovērošanas, kā arī uzraudzību veic Rīgas pašvaldības policijas pilnvarota persona skolā un sporta kompleksa vadītājs.

1.6.   Prioritāte sporta aktivitātēm stadionā:

1.6.1.      Jaunāko vecuma bērniem/ skolniekiem;

1.6.2.      Jauniešiem;

1.6.3.      Neformālo interešu grupām;

1.6.4.      Pieaugušajiem u.c.

 

2.      Stadiona un bērnu rotaļu laukuma kārtības noteikumi.

2.1.   Stadiona  un bērnu rotaļu laukuma apmeklētāja pienākumi:

2.1.1.      ievērot stadiona apmeklēšanas laikus, atstājot to līdz slēgšanas brīdim plkst. 21.45;

2.1.2.      vērsties pret jebkuriem stadiona un bērnu rotaļu laukuma kārtības noteikumu pārkāpumiem, censties tos novērst vajadzības gadījumā informēt stadiona uzraugu vai policiju;

2.1.3.      atturēties no tādas darbības vai rīcības, kas traucē, rada neērtības citiem apmeklētājiem un rada iebildumus;

2.1.4.      lai nebojātu futbola, basketbola laukuma, skrejceļa un vingrošanas rīku laukuma segumu, uz tā drīkst atrasties tikai ar sporta apaviem.

 

3.      Stadionā aizliegts:

3.1.   Stadionā kategoriski aizliegts:

3.1.1.      ienest skolas teritorijā priekšmetus un vielas, kuras var apdraudēt apkārtējo   dzīvību un veselību, lietot alkoholiskos dzērienus un citas apreibinošas vielas;

3.1.2.      smēķēt;

3.1.3.      piegružot teritoriju ar sadzīves atkritumiem;

3.1.4.      ievest dzīvniekus;

3.1.5.      lietot necenzētus vārdus un fiziski ietekmēt vienam otru;

3.1.6.      braukt ar velosipēdiem, skrejriteņiem, skrituļslidām, skrituļdēļiem, bērnu ratiņiem u.c. pārvietošanas līdzekļiem pa Stadiona sporta laukumiem (futbola, skrejceļa, basketbola, vingrošanas rīku laukumiem u.c.)

3.1.7.      iebraukt stadionā ar motorizētiem transporta līdzekļiem;

3.1.8.      lauzt, aprakstīt vai citādi bojāt  aprīkojumu, segumu, logus, skolas sienas, spēlējot bumbu;

3.1.9.      patvaļīgi pārvietot stadionā esošo sporta aprīkojumu;

3.1.10.  spēlēt ar speciālajiem futbola apaviem;

3.1.11.  atrasties ārpus noteiktā laika;

3.1.12.  dabisko vajadzību kārtošana skolas teritorijā.

3.1.13.  ienest futbola laukumā saulespuķu sēklas, riekstus, čipsus u.t.t., lai nebojātu segumu

 

4.      Atbildība par noteikumu neievērošanu un kontroli

4.1.   šajos noteikumos noteiktās kārtības uzraudzību veic Skolas sporta kompleksa vadītājs;

4.2.   par šo noteikumu neievērošanu personas var tikt izraidītas no stadiona un var tikt  sasauktas pie administratīvās atbildības;

4.3.   administratīvā pārkāpuma protokols noteikumu neievērošanā tiesīgi sastādīt Rīgas pašvaldības policijas darbinieki;

 

5.      Stadiona un bērnu rotaļu laukuma apmeklētāju pienākumi:

5.1.   ievērot Stadiona un rotaļu laukuma izmantošanas laiku;

5.2.   saudzīgi izturēties pret skolas teritorijas aprīkojumu, atlīdzinot zaudējumus, kas radušies apmeklētāja rīcības rezultātā, sabojājot skolas teritorijas aprīkojumu;

5.3.   personīgās mantas neatstāt stadionā un bērnu rotaļu laukumā bez uzraudzības, jo skola par to atbildību nenes;

5.4.   izmantot stadiona sporta laukumus, bērnu rotaļu laukumu un inventāru tam paredzētajiem mērķiem;

5.5.   pilngadīga persona ir atbildīga par sava veselības stāvokļa atbilstību izvēlētajām fiziskajām aktivitātēm, par nepilngadīgo personu ir atbildīgi vecāki vai pilnvarotās personas;

5.6.   gūstot traumas, apmeklētājiem ziņot skolas uzraugam, stadiona darbiniekiem vai pašiem zvanīt 113;

5.7.   ievērot sabiedriskās kārtības noteikumus;

5.8.   nepiesārņot vidi un neatstāt atkritumus.

 

6.      Stadiona un bērnu rotaļu laukuma darba laiks*:

Diena

Laiks

Pirmdiena

09.00 – 21.45

Otrdiena

09.00 – 21.45

Trešdiena

09.00 – 21.45

Ceturtdiena

09.00 – 21.45

Piektdiena

09.00 – 21.45

Sestdiena

09.00 – 21.45

Svētdiena

09.00 – 21.45

 

 

*Stadiona brīvajā laikā pēc plkst. 17.00 darba laiks var tikt mainīts, ņemto vērā izglītības iestādes organizētos pasākumus skolniekiem un viņu vecākiem, kā arī  rajona un pilsētas sacensībām. Informācija par darba laika maiņu tiek ziņots 3 dienas iepriekš.

 

 

 

·      Atzīt par spēkā neesošu Iļģuciema vidusskolas 2013.gada 2.septembra Stadiona lietošanas noteikumus, kas apspirināti ar rīkojuma Nr. 1-9/161.

 

Ar noteikumiem var iepazīties:

·         Iļģuciema vidusskolas mājas lapā www.icvs.lv;

·         Pie diennakts dežuranta stikla vitrīnas;

 

·         Skolas teritorijas centrālajiem ieejas vārtiem


Vakances