Stundu izmaiņas
Datums:  19.11.19.
Stundas nenotiek pie: 3.st. M.Kirmuža-Veizāne; pēc 5.st. A.Brice, L.Bedre, S.Zaiko un G.Pudule
5.a -
5.b -
6.a -
6.b 2.st. nenotiek; 6.st. angļu val.
6.c -
7.a 6.st. nenotiek
7.b 7.,8.st. nenotiek
8.a 7.st. nenotiek
8.b -
9.a 8.st. nenotiek
9.b 3.st. angļu val., 7.st. matemātika
10.kl. -
11.kl. 0.st. literatūra; 5.,6.st. matemātika, 7.st. angļu val.; 8.st. nenotiek
12.kl. 6.,7.st. nenotiek

 


Vakances