Stundu izmaiņas

Datums:  

23.09.19.

Skolā nav:

Raimonds Ezerietis; 9.a klase un audzinātāja Merita Kirmuža-Veizāne (tie, kas nepiedalās, mācās kopā ar 9.b); līdz 12.40 7.a klase un audzinātāja Aija staģe
5.a 1.st. nenotiek, 3.st. angļu valoda
5.b 0.st. dabaszinības, 2.st. angļu valoda, 5.st. nenotiek
6.a 5.st. angļu valoda (pārcelta no piektdienas)
7.a 2.,3.,4. st. nenotiek - ir ekskursijā
8.a 2.st. angļu valoda, 4.st. klases st., 5.st. bioloģija, 7.st. ķīmija, 8.st. angļu valoda
8.b 0.st. ķīmija, 2.st. literatūra, 4.st. klases st., 5.st. latviešu valoda (311.kabinetā)
9.b  4.st. bioloģija, 6.st. nenotiek
10.kl.  0.-3.st. nenotiek, 8.st. ķīmija
11.kl.  4.,5. st. ķīmija, 7.,8. st. nenotiek
12.kl. Politika un tiesības grupai 7.,8. st. nenotiek

 


Vakances