Uzņem skolēnus

 1.klasē (veidlapa)

10. klasē(veidlapa)