Vecākiem

Rīgas domes Labklājības departaments sadarbībā ar Latvijas SOS Bērnu ciematu asociāciju un Rīgas domes Izglītības kultūras un sporta departamentu

organizē apmācības

Vecāku kompetenču stiprināšana bērnu un pusaudžu audzināšanai

Ja vēlaties uzlabot bērnu audzināšanas prasmes, labāk izprast sevi un savu bērnu, spēt viņu atbalstīt grūtās situācijās, kā arī justies pārliecinātāki mammas vai tēta lomā, šis nodarbību cikls ir domāts tieši JUMS!

Pateicoties Rīgas Domes finansējumam, Rīgas pašvaldības skolēnu vecākiem dalība apmācībās ir bez maksas.

Norises vieta: Rīgas SOS Ģimeņu atbalsta centrs, Brīvības iela 197a, Rīga.  

Apmācību norises laiks un ilgums: 2., 9., 16. un 23. aprīlis no pl.10.00 līdz 16.00.

Nodarbībās aplūkosim un praktiski vingrināsim šādas tēmas:

  •   Efektīva saskarsme ar bērnu un pusaudzi
  •   Konfliktu risināšanas prasmes
  •   Pozitīvas bērna disciplinēšanas metodes
  •   Drošā piesaiste attiecībās, kā to veicināt
  •   Vecāka loma, savu iekšējo resursu apzināšana un stiprināšana.

Nodarbībās pasniegtās teorētiskās zināšanas tiks nostiprinātas ar praktiskiem vingrinājumiem un mājas darbiem.

Apmācības vadīs: Dace Beināre (Mag.Psych), Baiba Griščuka (Mag.Psych).

Pieteikumus dalībai apmācībās sūtīt uz e-pastu: iveta.gravite@riga.lv vai zvanīt Ivetai Grāvītei pa tālr.  67037321.

Pieteikties var Rīgas skolēnu vecāki, kuru deklarētā dzīves vieta ir Rīga un kuri ir gatavi šī gada aprīļa sestdienas veltīt tam, lai kļūtu par vēl labākiem vecākiem!

Aicinām pieteikties savlaicīgi, jo vietu skaits ierobežots!


Rīgas Sociālajā dienestā varēs pieteikties Rīgas pašvaldības apmaksātām brīvpusdienām audzēkņiem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm

 

No 2016. gada 1. janvāra stāsies spēkā Rīgas domes 24.11.2015. saistošie noteikumi Nr.180 “Par kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība piešķir mantisko pabalstu – Rīgas pilsētas pašvaldības apmaksātas pusdienas izglītojamiem”.

Tiesības saņemt brīvpusdienas ir skolēniem, kura pamata dzīvesvieta ir deklarēta Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā un kura ģimene normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīta par trūcīgu vai maznodrošinātu. Brīvpusdienas netiek piešķirtas, ja skolēnam ir nodrošinātas brīvpusdienas izglītības iestādē no citiem finanšu avotiem.

Lai skolēns izglītības iestādē varētu saņemt brīvpusdienas, ir jābūt noformētai “Skolēna e kartei”!

Brīvpusdienas piešķir:

§  Rīgas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 5.-12. klašu skolēniem, kuri apgūst vispārējās pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības programmu un, kuru ģimenes Rīgas pašvaldībā atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām ģimenēm.

Lai saņemtu brīvpusdienas:

bērna vecāks vai bērna likumiskais pārstāvis var vērsties dzīvesvietai tuvākajā Rīgas Sociālā dienesta teritoriālajā centrā, kur :

§                       jāuzrāda personu apliecinošs dokuments;

§                       jāiesniedz rakstisks iesniegums;

§                       jāaizpilda iztikas līdzekļu deklarācija, ja tā nav aizpildīta pēdējo trīs mēnešu laikā.

Iesnieguma izvērtēšana:

§  ja iztikas līdzekļu deklarācija nav aizpildīta pēdējo trīs mēnešu laikā, Rīgas Sociālais dienests mēneša laikā izvērtēs ģimenes atbilstību normatīvajos aktos noteiktajam ienākumu līmenim un pieņems lēmumu par ģimenes atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam un izglītojamā tiesībām saņemt pašvaldības apmaksātas pusdienas,

§  ja ģimenei jau ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss,  Rīgas Sociālais dienests lēmumu par brīvpusdienu piešķiršanu vai atteikumu piešķirt brīvpusdienas pieņems ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas un lēmums stāsies spēkā tā pieņemšanas brīdī.

§  Rīgas Sociālais dienests par pieņemto lēmumu piešķirt vai atteikt izglītojamam   brīvpusdienas elektroniski (īsziņas formā) informēs skolēna likumisko pārstāvi.

Skolēnam ir tiesības saņemt brīvpusdienas izglītības iestādē, kurā viņš apgūst vispārējās pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības programmu, sākot ar nākamo mācību dienu pēc Rīgas Sociālā dienesta lēmuma par brīvpusdienu piešķiršanu spēkā stāšanās dienas; tiesības saņemt brīvpusdienas ilgst līdz mācību semestra beigām. Ja šajā laika periodā izglītojamā ģimene vairs neatbilst trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam, izglītojamam saglabājas tiesības saņemt brīvpusdienas līdz mācību semestra beigām. Skolēnu brīvpusdienu uzskaites nodrošināšanai izglītības iestādē tiek izmantota “Skolēna e karte”, kuru izglītojamais pirms brīvpusdienu saņemšanas validē izglītības iestādes ēdināšanas telpā izvietotajā kartes reģistrēšanas terminālī vienu reizi dienā.

“Skolēna e kartes” noformēšana

Bērna vecāks vai likumiskais pārstāvis var elektroniski pieteikt savam nepilngadīgajam bērnam “Skolēna e karti” Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā https://www.eriga.lv vai klātienē kādā no Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme” klientu apkalpošanas centriem – Spīķeru iela 1, Vienības gatve 117A, Kurzemes prospekts 137, Prāgas iela 1, Brīvības iela 384b, Brīvības iela 191, Brīvības iela 49/5, līdzi ņemot vecāka un bērna personu apliecinošus dokumentus. Piesakoties elektroniski, “Skolēna e karte” tiek izgatavota 5 darba dienu laikā un izsniegta pieteicēja izvēlētajā klientu apkalpošanas centrā, bet, piesakoties klātienē, tā tiek izgatavota un izsniegta uz vietas. Ja iepriekš izsniegtā “Skolēna e karte” ir nozaudēta, nolaupīta, anulēta vai bloķēta tā derīguma termiņa laikā, nav tehniskā vai lietošanas kārtībā kartes turētāja vainas dēļ, kartes atkārtotā izgatavošana maksā 2.85 eiro. Papildus informāciju par “Skolēna e kartes” izsniegšanas un lietošanas kārtību var iegūt Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme” mājas lapā https://www.rigassatiksme.lv vai, zvanot pa bezmaksas informatīvo tālruni 80001919.

 

     Rīgas Sociālā dienesta teritoriālā centri :

 

Latgales rajona nodaļa

Teritoriālais centrs „Avoti"

Avotu ielā 31 k.2,

' 67037695

Teritoriālais centrs „Ķengaraga krasts"

Lomonosova ielā 1 k-19,

' 67037471,

' 67181437

Teritoriālais centrs „Pļavnieki"

Salnas ielā 2,

' 67037447

Pārdaugavas rajona nodala

Teritoriālais centrs „Āgenskalns"

Ed. Smiļģa ielā 46,

' 67012271

Ziepju ielā 13,

' 67026025

Teritoriālais centrs „Dzirciems"

Baldones ielā 2,

' 67012369

Teritoriālais centrs „Bolderāja"

Dolomīta ielā la,

' 67037559

Teritoriālais centrs „Imanta"

Imantas 8. Līnija1 k.2,

' 67037892

Ziemeļu rajona nodaļa

Teritoriālais centrs „Vidzeme"

Vidrižu ielā 3,

' 67012126

Brīvības gatvē 266,

' 67012157

Teritoriālais centrs „Purvciems"

Ieriķu ielā  2b,

' 67012127

Pērnavas ielā 1,

' 67105538

Teritoriālais centrs „Ziemeļi"

Hanzas ielā 7,

' 67026649

 

 

Informāciju par sociālā darba speciālistu pieņemšanas laikiem un atbildes uz jautājumiem par sociālajiem pakalpojumiem un sociālajiem pabalstiem Rīgas pašvaldībā var saņemt, zvanot pa Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055, P,O,T,C no 9:00 – 17:00 un Pt no 9:00 – 16:00. Ārpus darba laika darbojas automātiskais atbildētājs. Papildus informāciju par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem Rīgas pilsētā var iegūt zvanot pa Rīgas Sociālā dienesta informatīvo tālruni 67105048 darba dienās darba laikā vai Labklājības departamenta mājas lapā https://www.ld.riga.lv.


Rīgā Karjeras nedēļa sāksies jau 5. oktobrī!

  Aicinām vecākus apmeklēt nodarbību

 „Atbalsta resursi mana bērna karjeras izvēlē”,

kas notiks š.g. 15.oktobrī plkst. 18.00-19.30.

 

Norises vieta: Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskajā centrā ,  Kaņiera ielā 15, 105. telpā.

Nodarbības laikā vecāki uzzinās, kādas ir cilvēka dzīves jomas, to uzdevumi un nozīme, kādi ir karjeras izvēles un plānošanas pamatjautājumi, kā vecāki var palīdzēt savam bērnam izvēlēties tālāko izglītību un profesionālās darbības jomu, kādi ir informatīvie resursi un aktuālā informācija karjeras izvēlē. Nodarbības beigās vecāki saņems arī atbildes uz sev interesējošiem un aktuāliem jautājumiem.

 Nodarbību vadīs – Diāna Šķēle, Mag. paed., NVA projekta „Jauniešu Garantijas” karjeras konsultante

 

Lai apmeklētu šo pasākumu, lūgums pieteikties:

Pietikties šeit: i http://ejuz.lv/atbalstaresursikarjerai

 

Kontaktpersona:     Kitija Čipāne, RIIMC galvenā speciāliste (kitija.cipane@riga.lv), tel.26593252


 

 

Rīgas domes Labklājības departaments sadarbībā Latvijas SOS Bērnu ciematu asociāciju un Rīgas domes Izglītības kultūras un sporta departamentu

organizē apmācības

Vecāku kompetenču stiprināšana bērnu un pusaudžu audzināšanai

Ja vēlaties uzlabot bērnu audzināšanas prasmes, labāk izprast sevi un savu bērnu, spēt viņu atbalstīt grūtās situācijās, kā arī justies pārliecinātāki mammas vai tēta lomā, šis nodarbību cikls ir domāts tieši JUMS!

Pateicoties Rīgas Domes finansējumam, Rīgas pašvaldības iedzīvotājiem dalība apmācībās ir bez maksas.

Grupu norises vieta: Rīgas SOS Ģimeņu atbalsta centrs, Brīvības iela 197a, Rīga.  

Grupu norises laiks un ilgums:

1.     reizi darba dienās (nodarbības ilgums 3 stundas, kopumā 8 nodarbības), sākot no 25.septembra (laiks tiks precizēts).

2.     sestdienās (nodarbības ilgums 6 stundas, kopumā 4 nodarbības), sākot no 26.septembra no plkst.10.00 līdz 16.30.  

Nodarbībās aplūkosim un praktiski vingrināsim šādas tēmas:

ü  Efektīva saskarsme ar bērnu un pusaudzi

ü  Konfliktu risināšanas prasmes

ü  Pozitīvas bērna disciplinēšanas metodes

ü  Drošā piesaiste attiecībās, kā to veicināt

ü  Vecāka loma, savu iekšējo resursu apzināšana un stiprināšana.

Nodarbībās pasniegtās teorētiskās zināšanas tiks nostiprinātas ar praktiskiem vingrinājumiem un mājas darbiem. Grupas lielums – 16 dalībnieki.

Apmācības vadīs: Dace Beināre (Mag.Psych), Baiba Griščuka (Mag.Psych).

Pieteikumus dalībai apmācībās sūtīt uz e-pastu: iveta.gravite@riga.lv vai zvanīt Ivetai Grāvītei pa tālr.  67037321 līdz 15.septembrim.

Piesakieties laicīgi, jo vietu skaits ierobežots!