Vidusskolā

   

Iļģuciema vidusskola uzņem skolēnus 10. klasē:

1) vispārējās vidējās izglītības sociālo zinātņu programmā (skolēniem, kas vēlas studēt politiku, jurisprudenci, diplomātiju):

·         padziļinātie kursi: angļu valoda, latviešu valoda un literatūra, vēsture;

·         specializētie kursi: politika un tiesības, publiskā uzstāšanās.

Iesniegums par uzņemšanu: šeit

 

2) vispārējās vidējās izglītības valodu, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā programmā (skolēniem, kas vēlas studēt filoloģiju un/vai kādā no radošās pašizpausmes jomām):

·        padziļinātie kursi: angļu valoda, latviešu valoda un literatūra, kultūra un māksla (vizuālā māksla);

·         specializētie kursi: teātris un drāma.

Iesniegums par uzņemšanu: šeit

  

 

Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti Iļģuciema vidusskolas 10. klasē: šeit


 

Uzņemšana Iļģuciema vidusskolas 10. klasē 2020./2021. m.g. notiks iestājpārbaudījuma rezultātu kārtībā.

 

Šogad pirmo reizi tiks organizēts vienots kombinēts iestājpārbaudījums matemātikā un svešvalodā, lai iestātos tajās Rīgas pašvaldības skolās, kuras kā uzņemšanas kritēriju noteikušas iestājpārbaudījumu. Iļģuciema vidusskola ir viena no šīm skolām.

 

Kombinētais iestājpārbaudījums tiek organizēts saskaņā ar RD IKSD 18.05.2020. iekšējiem noteikumiem Nr.13-nts "Apvienoto kombinēto iestājpārbaudījumu norises organizēšanas un vērtēšanas kārtība".

 

Iestājpārbaudījuma programma: šeit.

 

Kombinētais iestājpārbaudījums uz 10. klasi notiks 2020. gada 15. jūnijā

 

Reģistrācija kombinētajam iestājpārbaudījumam notiek elektroniski kopš 25. maija Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta tīmekļa vietnē izglitiba.riga.lv "Reģistrēšanās kombinētajam iestājpārbaudījumam".

 

Reģistrējoties iestājpārbaudījumam, var izvēlēties vietu (izglītības iestādi), kurā veikt šo rakstisko iestājpārbaudījumu. 

Iestājpārbaudījuma rezultāts būs pamats pretendentam vēlāk piedalīties konkursā uzņemšanai izvēlētajā ģimnāzijā vai vidusskolā, kuras kā uzņemšanas kritēriju noteikušas kombinēto iestājpārbaudījumu. 

 

Ja ir jautājumi par iestājpārbaudījumu, iespēja sazināties pa e-pastu: iestajparbaudijums@riga.lv.


 

 

Informācija par nepieciešamajiem dokumentiem uzņemšanai Iļģuciema vidusskolas 10. klasē 2020./2021. mācību gadam būs pieejama pēc iestājpārbaudījumiem.

 

Tālrunis informācijai: 67469690, 67469190, 25605189.