Mentālās veselības atbalsts pusaudžiem un viņu vecākiem

“Bērnu un pusaudžu resursu centrs” speciālisti apzinās, ka šis laiks daudziem ir neziņas, baiļu un satraukuma pilns. Bieži jauniešiem un viņu vecākiem ir nepieciešams atbalsts. 
Mentālās veselības atbalsta tālrunis ir pieejams katru darba dienu no 12:00-19:00. 

Mentālās veselības atbalsts pusaudžiem un viņu vecākiem

“Rīgas Krēslu fabrika” dāvinājums skolas 50 gadu jubilejā

      Iļģuciema vidusskola 2019. gadā skolas 50 gadu jubilejā no uzņēmuma “Rīgas Krēslu fabrika” saņēma vērtīgu dāvinājumu – jaunas mēbeles skolas bibliotēkai. Iļģuciema vidusskolas saime saka “PALDIES” Iļģuciema vidusskolas 11. izlaiduma (1983.g.) absolventam Aldim Circenim!

      Paldies arī skolas direktorei – Ivetai Tauriņai – par bibliotēkas dizaina noformējuma ideju, tehniskajam personālam par profesionāli veikto remontu un bibliotekārei Ranutai Bierandei par ieguldīto darbu bibliotēkas iekārtošanā.

      Paldies, Marc Arnold, par foto un video reportāžu no bibliotēkas atklāšanas!

“Rīgas Krēslu fabrika” dāvinājums skolas 50. gadu jubilejā
“Rīgas Krēslu fabrika” dāvinājums skolas 50. gadu jubilejā