Brīvlaiks pagarināts, 1.-3.kl. skolēniem testēšana 26. oktobrī!

Skolēnu testēsana rudens brīvlaikā augstas saslimstības apstākļos
1.-3.kl. skolēnu testēšana notiks 26. oktobrī. Vairāk info par norisi – skolvadības sistēmā E-klase un ziņās no klases audzinātāja.
izglītības procesa organizēšana ārkārtējās situācijas laikā