Dokumentācija

Iekšējās kārtības noteikumi (Grozījumi)SkatītLejupielādēt
Skolas nolikumsSkatītLejupielādēt
Darba kārtības noteikumiSkatītLejupielādēt
Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu (Grozījumi)SkatītLejupielādēt
Kārtība, kādā Iļģuciema vidusskolā uzturas nepiederošas personasSkatītLejupielādēt
Skolas pašnovērtējuma ziņojumsSkatītLejupielādēt
Pretkorupcijas plāna izpildeSkatīt
Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība (Grozījumi)SkatītLejupielādēt
Kārtība, kādā tiek veikti atbalsta pasākumi skolēniem valsts pārbaudes darbosSkatītLejupielādēt
Kārtība par rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamoSkatītLejupielādēt
Ugunsdrošības instrukcijaSkatītLejupielādēt
Izglītojamo un skolas darbinieku evakuācijas plāns ārkārtas situāciju un apdraudējumu gadījumosSkatītLejupielādēt
Stadiona un bērnu rotaļu laukuma publiskās lietošanas noteikumiSkatītLejupielādēt
Bibliotēkas reglamentsSkatītLejupielādēt
Bibliotēkas lietošanas noteikumiSkatītLejupielādēt
Bibliotēkas izsniegto mācību grāmatu lietošanas kārtībaSkatītLejupielādēt
Skolēnu domes reglamentsSkatītLejupielādēt
Padomes reglamentsSkatītLejupielādēt
Atbalsta personāla komisijas reglamentsSkatītLejupielādēt
E-klases (elektroniskā žurnāla) lietošanas kārtībaSkatītLejupielādēt
Kārtība par darbu attālinātājā mācību procesāSkatītLejupielādēt