Dzejas dienas

Šogad atkal, sekojot Dzejas dienu tradīcijai, literatūras mācību stundās mūsu skolā notiek dzejas lasījumi un sarunas.

Septembris - dzejas dienu mēnesis