Ēdnīca

Ēdināšanas grafiku nosaka skola, laicīgi informējot ēdinātāju par izmaiņām.

Ēdnīcas telpās vecāki un nepiederošas personas netiek ielaisti.

Brokastis

Sakarā ar Covid-19 brokastis nav pieejamas.

Pusdienas

11.10 – 11.50 (4. stundas laikā)    ēd 1.-3. klases.

12.00 – 12.40 (5. stundas laikā)     ēd 4.-6. klases.

12.50 – 13.30 (6. stundas laikā)     ēd 7.-12. klases.

 1. un 2. klasēm pusdienas tiek porcionētas.

 3. līdz 12. klasei pusdienas tiek pasniegtas kopējos traukos.

Launags (plkst. 14:20; EUR 0,77)

Launags tiek porcionēts.

Norēķinu kārtība par launagiem:

Līdz pirmdienas rītam plkst. 9.00 (ieskaitot) veikt pārskaitījumu par launagu uz norēķinu kontu :

          AS Swedbank,

          LV92HABA0551045546942,

          Pilnsabiedrība MMCA

un atsūtīt SMS atbildīgai personai Dainai 28890890 bērna vārdu, uzvārdu, klasi un laika periodu par kuru tiek maksāts.


PAGARINĀTS “PIENS UN AUGĻI SKOLAI” PIEGĀDES PERIODS

Tāpat kā iepriekšējā mācību gadā arī šogad, lai mazinātu Covid-19 negatīvo ietekmi, programmā “Piens un augļi skolai” ir iespēja no iepriekšējā 2020./2021.mācību gada izmantot atlikušās piegādes tiesības un veikt produktu izdali bērniem un jauniešiem vēl arī augustā un septembrī. Gan augļus un dārzeņus, gan piena produktus bez maksas trīs reizes mācību nedēļā var saņemt pirmsskolnieki un 1.-9.klašu skolēni.

Piens un augļi programmas logo