Ēdnīca

Ēdināšanas grafiku nosaka skola, laicīgi informējot ēdinātāju par izmaiņām.

Ēdnīcas telpās vecāki un nepiederošas personas netiek ielaisti.

Brokastis

Sakarā ar Covid-19 brokastis nav pieejamas.

Pusdienas

11.10 – 11.50 (4. stundas laikā)    ēd 1.-3. klases.

12.00 – 12.40 (5. stundas laikā)     ēd 4.-6. klases.

12.50 – 13.30 (6. stundas laikā)     ēd 7.-12. klases.

 1. un 2. klasēm pusdienas tiek porcionētas.

 3. līdz 12. klasei pusdienas tiek pasniegtas kopējos traukos.

Launags

14.20

Launags tiek porcionēts.

Norēķinu kārtība par launagiem:

Līdz pirmdienas rītam plkst. 9.00 (ieskaitot) veikt pārskaitījumu par launagu uz norēķinu kontu :

          AS Swedbank,

          LV92HABA0551045546942,

          Pilnsabiedrība MMCA

un atsūtīt SMS atbildīgai personai Dainai 28890890 bērna vārdu, uzvārdu, klasi un laika periodu par kuru tiek maksāts.