Izglītības programmas

Izglītības programmas nosaukums   Izglītības programmas kods  
Pamatizglītības programma  21011111 
Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma  31013011