Karjeras izglītība

Individuālās karjeras konsultācijas

Bezmaksas karjeras konsultācijas pieejamas arī:

Nodarbinātības valsts aģentūrā https://www.nva.gov.lv/lv/karjeras-konsultacijas

Latvijas universitātes Karjeras centrā https://www.karjera.lu.lv/skoleniem-un-skolu-pedagogiem/individualas-karjeras-konsultacijas/

Rīgas Stradiņa universitātes karjeras centrā https://www.rsu.lv/karjeras-centrs-piedava

Rīgas Tehniskās universitātes karjeras centrā https://www.rtu.lv/lv/studentuserviss/karjeras-centrs-ssc/karjeras-atbalsts/toposajiem-studentiem-2

Bezmaksas konsultācijas par studiju iespējām ārzemēs

Noderīga informācija plānojot savu karjeru

Nacionālās izglītības iespēju datu bāze http://www.niid.lv/

Profesiju pasaule http://www.profesijupasaule.lv/

Ēnu diena https://enudiena.lv/

Karjeras portāls https://www.prakse.lv/

Valsts izglītības attīstības aģentūras veidotie informatīvie un metodiskie materiāli

https://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/lat_karjeras_atbalsts/info_mater/

Četrpadsmi nozaru un nozaru sektoru apraksts, kvalifikāciju struktūras

https://www.viaa.gov.lv/lat/es_fondu_projekti/nozaru_kvalifikacijas_sistema/?tl_id=12561&tls_id=14912

Karjeras tests http://tests.dreamfoundation.eu/career-test/page1?locale=lv

Filmas par karjeras veidošanu:

Zaļais pipars 1 https://www.youtube.com/watch?v=RyxQPre5pQI

Zaļais pipars 2 https://www.youtube.com/watch?v=OpvCOOzVQnU

Zaļais pipars 3 https://www.youtube.com/watch?v=LVqC0FvyvU4

Zaļais pipars 4 https://www.youtube.com/watch?v=h6yh82XxKDw

Zaļais pipars 5 https://www.youtube.com/watch?v=OMTW5ABZku0

Reklāmas rullīši no Latvijas augstskolām

Latvijas universitāte https://www.youtube.com/watch?v=PiS4tkMlJ5A

Rīgas Tehniskā universitāte https://www.youtube.com/watch?v=OIH_C6C3YtY

Latvijas Lauksaimniecības universitāte https://www.youtube.com/watch?v=eHIT0fTcies

Latvijas Jūras akadēmija https://www.youtube.com/watch?v=KfF2qCDIX0M

Latvijas Kultūras akadēmija https://www.youtube.com/user/LKAkademija

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija https://www.youtube.com/watch?v=pZtfOqa9LPA

RISEBA https://www.youtube.com/watch?v=QhLr1cFRA74&t=241s

Ekonomikas un kultūras augstskola https://www.youtube.com/watch?v=EopS4AJF-Dw

Banku augstskola https://www.youtube.com/watch?v=nokHvzXKacM

Biznesa augstskola Turība https://www.youtube.com/watch?v=V3iBQu34yyM

Rīgas Juridiskā augstskola https://www.youtube.com/watch?v=a6AeICLYHXg

Vidzemes augstskola https://www.youtube.com/watch?v=8gg3BD6hzBA

Ventspils augstskola https://www.youtube.com/watch?v=BibgzLFpQO0