Karjeras izglītības pasākumi mūsu skolā

Kapteiņa profesija un IT kuģniecības jomā

Šodien Iļģuciema vidusskolā atklājām karjeras nedēļu ar saukli “IKT Tavai karjerai”. Atbilstoši Covid-19 ierobežojumiem pirmā nodarbība “Kapteiņa profesija un IT kuģniecības jomā” notika hibrīdformā – katra no 8. klasēm atsevišķā kabinetā tiešsaistē tikās ar kuģu kapteini. Skolēni uzzināja par dažādiem kuģu veidiem un kravām, kuras tie pārvadā, kā arī noskaidroja, ka ir liela iespējamība, ka viņu sūtījums no AliExpress ir atkuģojis uz Latviju un tikai ceļojuma noslēgumā vests ar kādu no ripojošajiem transporta līdzekļiem. 

Kapteinis vairākkārt uzsvēra, cik nozīmīgas ir valodu zināšanas, laba komunikācija, disciplīna un pāri visam atbildība. Atbildība par pieņemtajiem lēmumiem, atbildība par savu zināšana pilnveidošanu, atbildība pret komandu un atbildība pret uzņēmumu, kurš darbiniekiem ir uzticējis pat miljoniem vērtus kuģus un kravas. Savukārt informāciju tehnoloģijas ir moderna kuģa darbības pamatā, tās informē par mehānismu darbību, par kartēm un jūras ceļiem, par kravas drošību. Tehnoloģijas ir mūžīgā attīstībā un līdz ar to arī profesionāļiem kuģniecībā ir jāpilnveidojas un jāmācās visa mūža garumā. Tehnoloģija bieži mūs glābj no bīstamām situācijām, kuras var rasties cilvēciskā faktora dēļ, piemēram, iemiegot pie kuģa stūres, tomēr mums pašiem ir jābūt zinošiem un atbildīgiem, lai šīs iekārtas izmantotu, un nesabojātu dažādu kiberuzbrukumu rezultātā.  

Tehnoloģijas ir cilvēku draugs un palīgs, bet tās jāprot izmantot atbilstošiem mērķiem, tādēļ bez labas izglītības mūža garumā 21.gs. karjera kuģniecības sfērā nav iedomājama. Paldies kapteinim Artūram Grīnvaldam, kurš lika vēlreiz atcerēties tādu vērtību kā atbildība


Arī attālināti var gatavoties dzīvei! 😎

      Priecājamies par iespējām, ko piedāvā programma “Dzīvei gatavs”. Šogad tās izmantojuši 5., 6., 8.a, 9. un 11. klases skolēni, savukārt 7. klases skolēni #DzīveiGatavs tiešsaistes nodarbībā “Karjeras mugursoma: projektu vadītājs” piedalījās pavisam nesen – 27. maijā.

      Ko par pašu nodarbību saka 7. klases skolēni? Zane: “Es uzzināju, ka ar zināšanām, kuras saistās ar IT var strādāt ļoti daudz dažādās jomās. Sapratu, ka tiešām būtu vērts padomāt par brīvprātīgajiem darbiem, jo tie var noderēt nākotnes darba meklēšanā vai pieredzes iegūšanā. Man šķita, ka bija ļoti interesanti, cik daudz valstis var apmeklēt vai apceļot darba ietvaros, kas var būt ļoti interesanti pašam darbiniekam, bet var arī ļoti labi atspoguļot aktivitāti un prasmes savā darbā.” Andrejs: “Es dzirdēju, ka jau tagad būtu labi attīstīt kontaktus ar citiem cilvēkiem, jo nākotnē tie var kaut kādā veidā palīdzēt.” Keitija: “Es lekcijā uzzināju par projektu, kurā Latvijas karogs apceļoja pasauli 🙂” Paldies skolas karjeras konsultantei Zeltīte Liepiņa par ieguldīto darbu visu nodarbību realizēšanā!

Pateicība par līdzdalību projektā "Dzīvei gatavs"

Personīgais brendings

      Arī šajā piektdienā 11.klase pieredzēja vēl vienu vieslekciju, kas gan šoreiz bija TSI rīkota mācībstunda par personīgo brendingu. Lai arī stunda notika angļu valodā, svarīgais noteikti bija piefiksēts. Vadītājs Iosebs Gabelaia palīdzēja izprast, kāpēc personīgais brendings ir svarīgs un kā katram cilvēkam pašam jau no skolas gadiem veidot savu brendu, kas palīdzēs turpmākajās karjeras gaitās.
      Cerams, ka būs iespēja noklausīties vēl kādu tikpat noderīgu un interesantu vieslekciju!

Daniela

Karjera - personīgais brandings

Ekonomikas stunda

      Šajā piektdienā 11.klases ekonomikas stundā atkal viesojās Swedbank pārstāvis Elvijs, šoreiz izglītojot par finanšu plānošanu, tās nozīmību katra cilvēka dzīvē un karjerā. Nodarbība ļāva izprast, cik svarīgi ir spēt izvērtēt savas vajadzības un vēlmes un atbilstoši tam sastādīt iespējamo budžeta plānu. Zināšanas, līdzīgi kā iepriekš, noteikti noderēs ne vien nākotnes, bet arī pašreizējā dzīves laikā, jo tās pielietot var daudzos dažādos veidos un tās savu aktualitāti atšķirīgos dzīves posmos nezaudē. Nu jau nevar sagaidīt nākamo tikšanās reizi, ja tāda vispār būs!

Karjera - finanšu plānošana
Karjera - finanšu plānošana

Klases stunda “Komunikācija mūsdienīgā uzņēmumā”

      Janvārī un februārī kādā no klases stundām pie Ilģuciema vidusskolas 9.-12.klasēm tiešsaistē viesojās Alekss no TietoEVRY. Šajā stundā skolēni uzzināja par komunikāciju mūsdienīgā uzņēmumā.
      Stundas sākumā viņš pastāstīja par komunikāciju veidiem un saziņu, piemēram, ka eksistē tādi veidi kā verbālā, neverbālā, tiešā, netiešā komunikācija un vēl citi veidi. Vēl viņš pastāstīja, kāds būtu vislabākais kameras novietojums tiešsaistes stundās, lekcijās vai citās tikšanās nodarbībās, kas nebūtu ieteicams cilvēkam aiz muguras jeb fonā, ka nav ieteicams lietot telefonu, kad kāds ar tevi runā un nav ieteicams ēst, jo tas viss izrāda necieņu pret citiem cilvēkiem.
      Tad man un maniem klasesbiedriem bija praktiskais uzdevums, kur Alekss stāstīja, kā jāizskatās telpām un to novietojumiem, cik lielam cilvēku skaitam bija jābūt konkrētajās istabās, cik bija istabas pavisam un durvju novietojumi jeb to atrašanās vieta. Pēc šī apraksta mums vajadzēja uzzīmēt stāva plānu, kā tas viss varētu izskatīties. Man ne īsti izdevās to uzzīmēt precīzi, jo viņš stāstīja to visu ātri un manā zīmējumā trūka arī kādas 2 istabas un cilvēku skaits nebija precīzs, bet uzdevums bija interesants. Galvenā doma no šī uzdevuma ir tā, —  lai varētu secināt, kādi komunikācijas veidi ir vislabāk uztverami., ir jāpārzina visi resursi un iespējas.
      Man patika šī mācību stunda, jo es uzzināju daudz jauna par komunikāciju un tās veidiem, man patika tas, ka bija arī praktiskais uzdevums. Vēl es uzzināju arī to, ka eksistē tāds uzņēmums “TietoEVRY”.

Elza

Karjera - klases stunda “Komunikācija mūsdienīgā uzņēmumā”
Karjera - klases stunda “Komunikācija mūsdienīgā uzņēmumā”

Dzīvei gatavs!

      Š.g. 26. martā Iļģuciema vidusskolas 11. klase piedalījās Swedbank pārstāvja Elvija Stepena vadītajā tiešsaistes ekonomikas stundā, no programmas “Dzīvei gatavs”, kura ietvaros radās atbildes uz iepriekš neatbildētiem un neskaidriem jautājumiem. Bija dota iespēja paust savu personīgo viedokli un, protams, iemācīties ko jaunu un dzīvē noderīgu. Skaidrāki kļuva ne vien aizdevumu veidi, bet arī kreditēšanas principi, kurus izprotot, atveras jaunas iespējas kā šī laika, tā arī nākotnes mērķu īstenošanai.  

Karjera - ekonomika, dzīvei gatavs
Karjera - ekonomika, dzīvei gatavs

Virtuālās ekskursijas Getliņi Eko

      Šodien Iļģuciema vidusskola dabaszinību un ķīmijas jomu ietvaros sākusi skolēnus iepazīstināt ar uzņēmumu Getliņu Eko virtuālajās ekskursijās. Pirmatklājēju gods šoreiz ticis 5.b klasei. Šī ir fantastiska iespēja,lai vēlreiz aktualizētu atkritumu šķirošanu un ilgtspējības jautājumus. Caur virtuālo atslēgas caurumu tiekam vietās, kuras klātienē neļautu apskatīt – šķirošanas punktos un siltumnīcās, kurās jau nobriest un gatavojas gardie Getliņu Eko tomāti un gurķi. Moderni tehnoloģiski risinājumi šeit tiek meklēti pat šķietami tik nemodernam procesam kā dārzeņu audzēšana. Savukārt otrajā nodarbības daļā skolēni analizē, kā cilvēku ieradumi un ekonomiskā situācija ietekmē atkritumu daudzumu un kā varētu samazināt nešķiroto atkritumu īpatsvaru. Diskusija izvēršas arī par karjeras izglītības tēmām, jo jaunieši ieinteresējās par vides aizsardzības jautājumiem un profesijām, kurās tiek meklēti oriģināli risinājumi.

Karjera - virtuālās ekskursijas Getliņi Eko

„Ražots Latvijā – 1”

      Iļģuciema vidusskolas 2. klasēm tika organizēts karjeras atbalsta pasākums uzņēmumā “Ērenpreiss”. Ērenpreiss velosipēdu unikalitāte slēpjas prasmē apvienot ievērojamu pagātnes pieredzi ar mūsdienīgu pieeju. Kopš Ērenpreiss pirmsākumiem 1927. gadā mainījies daudz kas, tomēr pamatvērtības palikušas – kvalitāte, kas vērsta uz cilvēku komfortu un labsajūtu, rūpīgi pārdomāts dizains un neizsīkstošs entuziasms darīt un radīt. Šodien nelielā darbnīca pāraugusi ievērojamā velosipēdu ražotnē, kas turpina gūt plašu ievērību starptautiskajā tirgū.
      Vairums skolēnu bija pārsteigti par to, ka velosipēdus ražo arī Latvijā un ka kādreiz šis uzņēmums bijis tik lielas. Nodarbības laikā skolēni uzzināja mazliet par šī leģendārā uzņēmuma vēsturi, noskaidroja kā norisinās darbs ražotnē un apskatīja darbnīcu.
      Pasākums notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.


Šarādes par profesijām 

      6. un 7.februārī 4.-6. klase piedalījās pasākumā ar KKomandu jeb karjeras komandu. Tajā bērni kopā ar improvizācijas teātra aktieriem varēja attēlot savas mīļākās profesijas (policijas darbinieku, automehāniķi, saldējuma tirgotāju, basketbolistu, zobārstu un citus.) Bērniem ļoti patika šis pasākums un viņi labprāt vēlētos to vēlreiz, bet ar vairāk laiku, lai varētu attēlot vairāk profesiju.
      KKomandas darbinieki bija ļoti jauki un ar viņiem bija jautri pavadīt mācību stundu. Mēs uzzinājām, ka profesijas ir tik dažādas un, ka tām vajadzīgās prasmes mācamies jau tagad skolā.
      Paldies KKomandas darbiniekiem!

Kristians

      Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.


Nodarbība „Mans lēmums” vidusskolai

      22.janvārī Iļģuciema vidusskolā notika karjeras atbalsta nodarbība “Mans lēmums”, kurā vidusskolas skolēniem bija iespēja iepazīt un ieklausīties personīgās izaugsmes trenera Reiņa Širokova veidotajā prezentācijā par lēmumu pieņemšanu, atbildību, personīgo izvēli un spēju mainīt sevi uz labāko pusi.
      Viņš pats, būdams pusaudža gados, nezināja, ko darīt un kā sasniegt savus mērķus, taču laika gaitā, pieturoties pie vēlmes sasniegt iecerēto, ir spējis kļūt par vienu no atpazīstamākajiem personīgās izaugsmes treneriem Latvijā.
      Savā prezentācijā viņš skaidroja, ka bieži vien cilvēkiem ir jāvērtē sevi augstāk nekā viņi sākotnēji domā, rosinot arī skolēnus dažkārt sevi paslavēt un lepoties ar pašu sasniegumiem. Skolēniem bija iespēja izpildīt arī nelielus uzdevumus un dalīties ar personīgo pieredzi. Prezentācijā bija vērojami arī vairāki ieteikumi, kā nenovirzīties no mērķa un uzstādīt to atbilstoši cilvēka spējām.
      Ceram, ka Reiņa Širokova vizīte atstāja pozitīvu iespaidu uz skolēniem un rosināja viņus darīt vairāk!

Daniela

Karjera - nodarbība „Mans lēmums” vidusskolai.
Karjera - nodarbība „Mans lēmums” vidusskolai.
Karjera - nodarbība „Mans lēmums” vidusskolai.

      Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.


„Komandas darbs, vērtība darba tirgū” 

      No desmit desmit! Tādu vērtējumu no Iļģuciema vidusskolas skolēniem saņēma studijas “FunA” un personības trenere Inese Matveja par karjeras atbalsta pasākumu “Komandas darbs, vērtība darba tirgū”. Neliels ieskats skolēnu atsauksmēs:
      “Šodien sapratu, ka mūsu klase ir īsta komanda un mēs ļoti labi varam sadarboties. Man ļoti patika šis pasākums. Es labāk iepazinu savu klasi.”
“Iemācījos strādāt dažādās grupās un gribētos daudz vairāk tādu pasākumu.” 
      “Man patika, ka visas spēles motivēja sadarboties ar citiem klasesbiedriem. Es iemācījos kontaktēties ar cilvēkiem, ar kuriem neesmu kontaktējusies. Es gribētu vairāk tādu pasākumu, manuprāt, tie mūsu klasei ir nepieciešami.”
      “Šajā klasē esmu pirmo gadu. Jau iepriekš zināju, ka šī klase ir saliedēta, bet nezināju, ka arī šādās situācijās visi būs vienoti. J Iemācījos strādāt grupā. Apzinoties, cik kautrīga esmu, ļoti negribēju šo pasākumu, bet nebija tik traki. Man patika.”
      “Man ļoti patika, tas attīstīja mūsu prasmes veidot savstarpējās attiecības.”

      Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.


SIA “Troja” apmeklējums

      Iļģuciema vidusskolas 3. klases skolēni bija karjeras ekskursijā uzņēmumā “Troja”. Viņus pārsteidza, ka no koka izgatavotā istabā cilvēks var runāt pa telefonu, bet ārpusē neko nedzird. Ļoti patika, ka tur bija daudz koka zirdziņu. Skolēni uzzināja, ka finieri taisa no vairākām plānām koka kārtām. Uzzināja arī, ka šo materiālu iegūst no apaļkoka – līdzīgi kā asina zīmuli. Noskaidroja ko var izgatavot no dēļiem. Pārsteidza fakts, ka arī ceļazīmes var izgatavot no koka.

Karjera - SIA “Troja” apmeklējums

      3.b klases skolēni


“Nākotnes profesijas”

      Šī gada karjeras nedēļā 9.-12.klašu audzēkņiem bija iespēja augstskolu sagatavotā projekta “Nākotnes profesijas” ietvaros iepazīties ar Latvijas Universitāti, Latvijas Lauksaimniecības universitāti, Latvijas Jūras akadēmiju un Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola RISEBA.
      Pasākuma 1.daļā augstskolu pārstāvji īsi prezentēja savu mācību iestādi. Savukārt 2.daļā skolēni izvēlējās vienu no šīm augstākās izglītības iestādēm, par ko viņi radusies vēlme uzzināt vairāk jau aktīvā nodarbībā. Darbojoties kopā ar augstskolu pārstāvjiem, visiem bija tik interesanti, ka nodarbības ieilga un arī dienu pēc pasākuma jaunieši runā par augstskolām. Nākotnes profesijas


Karjeras atbalsta pasākums ‘’Vai es varu būt?’’

      Šogad 14. oktobrī Iļģuciema vidusskolas aktu zālē notika pasākums ‘’Vai es varu būt?’’
      Šajā pasākumā piedalījās 5. klašu skolēni ar saviem priekšnesumiem par kādu nākotnē pieprasītu profesiju (deju, dziesmu, teātri utt.), kuram bija jāietilpst trīs minūtēs. Skolēnus vērtēja žūrija, kas sastāvēja no Lidijas Izotovas, Marijas Rimšas un Gunas Pudules. Katram žūrijas loceklim bija iespēja vērtēt 3 punktu skalā, kas nozīmē, ka maksimālais punktu skaits ir 9 punkti.
      1. vietu ieguva ārstes, 2. vietu youtuberi, 3. tiesneši.

Kristians, 5.klase