Skolas pašnovērtējuma ziņojums

Skolas pašnovērtējuma ziņojums 2019./2020.m.g. Apskatīt

Skolas pašnovērtējuma ziņojums 2020./2021.m.g. Apskatīt

Akreditācija

Skola īsteno:

  • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma 31013011
  • Pamatizglītības programma 21011111

Abas ir akreditētas līdz 2026.gada 4.maijam

Akreditācijas ekspertu komisijas ziņojums Lejupielādēt